Nie uśpić czujności

Marta Woynarowska

|

Gość Sandomierski 5/2019

dodane 31.01.2019 00:00

W Tarnobrzegu rozmawiali o zabezpieczaniu imprez masowych. Impulsem do spotkania była gdańska tragedia.

▲	Wnioski ze spotkania trafiły do wojewody podkarpackiego. ▲ Wnioski ze spotkania trafiły do wojewody podkarpackiego.
Marta Woynarowska /Foto Gość

W spotkaniu zwołanym przez prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka uczestniczyli szefowie Wydziału Zarządzania Kryzysowego, komendanci Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele agencji ochrony działających w regionie tarnobrzeskim. – Wydarzenia, które miały miejsce w Gdańsku, z jednej strony napawają nas zgrozą, a z drugiej stawiają pytanie, na ile jesteśmy przygotowani do organizowania wszelkich imprez w Tarnobrzegu, tak by nic się nie zdarzyło, by uczestnicy byli w pełni bezpieczni – mówił Dariusz Bożek.

– Chcielibyśmy mieć świadomość, że każdy, kto przyjdzie na jakieś wydarzenie, będzie mógł spokojnie wrócić do domu. Prezydent zaznaczył, że działania podejmowane przez miasto nie sprowadzają się tylko do wspomnianej wyżej problematyki, ale obejmują także inne obszary. Planowane jest przeprowadzenie szeregu spotkań z uczniami tarnobrzeskich szkół na temat hejtu i wolności w internecie. – To, co dzieje się na forach, portalach społecznościowych, napawa zgrozą. Dopóki wolność słowa będziemy traktowali jako zgodę na anonimowe opluwanie, dla mnie nie będzie to miało nic wspólnego z wolnością – podkreślił prezydent Tarnobrzega. Prowadzący zebranie naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Marek Bukała, zaznaczył, że protokół ze spotkania zostanie przedłożony wojewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart. Prosił, by uczestnicy przedstawili swoje uwagi, spostrzeżenia i wnioski wynikające z ich doświadczeń. – Trwają prace nad nowelizacją ustawy o organizacji imprez masowych, które obecnie zostaną zapewne jeszcze bardziej zintensyfikowane. Dlatego każda uwaga, zasygnalizowanie konkretnych problemów są bardzo ważne – zauważył Marek Bukała. Podinspektor Stanisław Sekuła, komendant miejski Policji, poinformował, że na przestrzeni wielu lat podczas dużych imprez (z wyłączeniem meczy piłkarskich) odbywających się w Tarnobrzegu, np. „Lata z Radiem”, które przyciągało kilkadziesiąt tysięcy uczestników, nie doszło do zbiorowego zakłócenia porządku publicznego czy sytuacji rzutujących na ogólne bezpieczeństwo. Zdarzały się pojedyncze przestępstwa pospolite, m.in. kradzieże, bójki, pobicia. Ponadto zaznaczył, że zabezpieczanie i organizacja imprez masowych musi się opierać na skoordynowanych działaniach wielu służb, bo chociaż za bezpieczeństwo odpowiada głównie organizator, to jednak nie tylko na nim spoczywa odpowiedzialność. Zwrócił uwagę, że organizatorzy, chcąc ułatwić sobie pracę, zejść z kosztów wydarzenia z udziałem nawet kilku tysięcy uczestników, nie zgłaszają go jako imprezy masowej. – Bezpieczeństwo kosztuje. Jeśli chcemy czuć się pewnie, do organizowania imprez należy podchodzić bardzo racjonalnie – podkreślił Stanisław Sekuła. Ze słowami komendanta zgodził się Tadeusz Pachnik, prezes Detektywistycznej Agencji Ochrony Argus, zwracając uwagę na problemy, z jakimi mierzą się firmy ochroniarskie, wynikające ze zmienionych przepisów prawnych oraz sytuacji ekonomicznej. – Bardzo niepokoi mnie – właściwie o tym się nie mówi – że od 2013 roku zostały mocno obniżone wymagania wobec osób zatrudnionych w ochronie: z pracowników licencjonowanych zrobiono kwalifikowanych. Tymczasem licencje zapewniały wysokie umiejętności. Obecnie jako pracownicy kwalifikowani aż w 99 procentach zatrudniane są osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności. Gros firm ochroniarskich idzie w tym kierunku, dodatkowo skłaniają je do tego stawki proponowane przez zamawiających ochronę, które – jak łatwo się domyślić – są jak najniższe – mówił Tadeusz Pachnik. – Imprezy powinny zabezpieczać dobrze wyszkolone służby porządkowe. Gdyby w Gdańsku działali profesjonaliści, nie doszłoby do tragedii. Jak zgodnie przyznali wszyscy uczestniczący w spotkaniu, najważniejsza jest dobra i skoordynowana współpraca wszystkich służb oraz organizatorów imprez przy ich zabezpieczaniu, a także poczucie odpowiedzialności za spokój, życie i zdrowie uczestników. To, że dotychczas nie doszło do poważniejszych wydarzeń, nie powinno uśpić niczyjej czujności.