Odnowiono starodruki

xtl

|

Gość Sandomierski 4/2019

publikacja 24.01.2019 00:00

Zakończyła się realizacja projektu „Konserwacja, opracowanie i udostępnienie 50 starych druków ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu”.

▲	Odnowiono cenne skarby piśmiennictwa. ▲ Odnowiono cenne skarby piśmiennictwa.
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Książki, które zostały poddane konserwacji, opracowaniu i digitalizacji w ramach programu upowszechniającego naukę, zostały wybrane z naszego księgozbioru pod kątem ich wartości naukowej.

Obejmują one przede wszystkim dziedzinę nauk teologicznych (teksty kazań, komentarze biblijne), prawniczych oraz historycznych (zbiór dokumentów dotyczących działalności papieża Benedykta XIV). Są też popularnonaukowe, jak choćby ta dotycząca zatonięć okrętów i katastrof morskich od XV w. do XVII w., czy też podręczniki do geometrii, gramatyki języka polskiego i słownik pisarzy francuskich. Generalnie to książki z XVIII wieku i starsze. Do naszego księgozbioru trafiły między innymi z bibliotek klasztorów skasowanych przez Rosjan w XIX w. Niektóre kupiono w XIX w. bądź zostały przekazane do biblioteki przez księży diecezjalnych – poinformował ks. Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Książki poddano procesowi odgrzybiania i dezynfekcji, potem wzmocniono ich oprawy oraz zniszczone strony i podklejono ubytki. Kolejnym etapem było ich opracowanie i digitalizacja. – Dzięki temu pozycje te są upowszechnione w ogólnym katalogu nukat.edu.pl i mogą służyć do badań naukowych. Dostępne są także w naszej bibliotece cyfrowej – dodał ks. P. Tylec. Zadanie to zostało dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biblioteka Diecezjalna ma jedne z cenniejszych zbiorów w Polsce. Jej zbiór liczy około 200 tys. książek, w tym 20 tys. starodruków, czyli pozycji wydanych przed 1800 r., oraz ponad 400 inkunabułów, tzn. publikacji wydanych drukiem przed 1500 r.