Małżeńskie jubileusze

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

dodane 20.01.2019 14:12

Ponad sześćdziesiąt par świętowało długoletnie pożycie małżeńskie w Gminie Jeżowe.

Małżeńskie jubileusze Małżonkowie jubilaci z gminy Jeżowe Zbigniew Bednarz

Jak podkreśla Zbigniew Bednarz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, od dziewiętnastu lat w gminie organizowana jest uroczystość, podczas której małżonkom jubilatom wręczane są medale i dyplomy za długi staż małżeński.

W tym roku uroczystość jubileuszy małżeńskich odbyła się w Groblach. Rozpoczęła ją Msza św. w miejscowym kościele, której przewodniczył ks. Roman Janiec, kanclerz przy kurii sandomierskiej. Eucharystię koncelebrowali: ks. Krzysztof Pałac, ks. Jan Kardas, ks. Bartosz Rachwał oraz ks. Kazimierz Lęcznar.

Po wspólnej modlitwie dalsza cześć małżeńskiego świętowania odbyła się w szkole podstawowej w Groblach, gdzie jubilaci otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i kwiaty. Młodzież z miejscowej szkoły przedstawiła program artystyczny, zaś całość uświetnił występ kapeli Jeżowianie.

Wójt gminy Jeżowe Marek Stępak złożył w imieniu władz samorządowych gratulacje i życzenia Jubilatom, oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

W roku 2018 diamentowe gody, czyli 60-lecie małżeństwa, obchodziło 5 par małżeńskich, szmaragdowe gody - czyli 55-lecie - świętowało 6 par, a złote gody 12 małżeństw. 45 rocznicę zawarcia małżeństwa celebrowało 19 małżeństw, a 24 pary świętowały 40. rocznicę zwarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.