Najlepsi z Niepodległej

Andrzej Capiga Andrzej Capiga

publikacja 23.11.2018 13:15

Niżańscy uczniowie wykazali się dużą znajomością najnowszej historii Polski.

Niepodległość Niepodległość
Zwycięzcy testu
RCEZ w Nisku

Wzięli w nim udział uczniowie czterech szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez niżański powiat oraz z klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z powiatu niżańskiego.

- Test składał się z dwóch etapów. W pierwszym wyłoniono 48 uczniów, którzy pojechali na jednodniowy wyjazd edukacyjny „Śladami Niepodległości” do Warszawy. Tam poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez bezpośredni kontakt z pamiątkami i miejscami historycznymi z tego okresu - powiedziała Anna Brak, koordynator testu, nauczycielka historii oraz wiedzy o społeczeństwie w RCEZ w Nisku.

Po powrocie w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zorganizowano drugi etap testu, który wyłonił jego zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajął Arkadiusz Bielawski, uczeń Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, drugie - Barbara Trybowska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, trzecie - Robert Lesiczka również z LO w Nisku, czwarte, ex aequo, Marcin Madej z LO w Nisku i Robert Uldynowicz, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem, szóste zaś - Karol Madej z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.