Dialog i współpraca

Beata Biały, Paulina Mierzwa

publikacja 20.11.2018 07:37

Radny senior Zygmunt Cholewiński otworzył pierwszą sesję nowej Rady Gminy Pysznica.

Sesja Sesja
Radni gminy Pysznica
Paulina Mierzwa

Stanisław Paleń, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył nowo wybranemu wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze. Ci zaś złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się „obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Tajne wybory wyłoniły przewodniczącego Rady Gminy Pysznica, został nim Krzysztof Skrzypek, oraz dwóch wiceprzewodniczących: Zenona Sagana i Zygmunta Cholewińskiego.

Nowy wójt Łukasz Bajgierowicz po ślubowaniu, podziękował poprzednikowi Tadeuszowi Bąkowi za osiem lat pracy na rzecz rozwoju gminy.

- Życzę sobie i państwu owocnej współpracy opartej na mocnym filarze, jakim jest dialog. Tak jak podkreślałem już podczas kampanii wyborczej - komfort i jakość życia każdego mieszkańca gminy Pysznica jest dla mnie celem i priorytetem. Dziękując za wybór, zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść pokładanej we mnie nadziei - zapewnił wójt.

W nowej Radzie Gminy Pysznica znaleźli się: Krzysztof Skrzypek, Zygmunt Cholewiński, Zenon Sagan, Karolina Bąk, Marek Bis, Jacek Dybka, Janusz Gajda, Krzysztof Haliniak, Aleksandra Kuziora, Tomasz Oprych, Andrzej Szarawa, Rafał Tofil i Artur Trzustko.

Zastępcą wójta zostanie Witold Pietroniec, a sekretarzem gminy - Marta Pawleniak.

TAGI: