Solidarni z Rodziną

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 04.10.2018 09:17

Pod takim tytułem odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej i Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność".

Solidarni z Rodziną Konferencja "Solidarni z Rodziną" Archiwum prywatne

Głównym tematem spotkania w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 200-lecia powstania diecezji sandomierskiej było wychowanie patriotyczne w rodzinie i szkole.

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji ks. dr Tomasz Cuber dyrektor Duszpasterstwa Rodzin przybliżył zebranym postać śp. Aliny Kowalskiej, zasłużonej działaczki Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i poradnictwa rodzinnego diecezji sandomierskiej. Alina Kowalska pochodziła z Ostrowca Świętokrzyskiego, w środowisku lokalnym była doceniana za wielkie zaangażowanie w pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdowały się w bardzo trudniej sytuacji życiowej. Jej zasługą było utworzenie domu rekolekcyjnego w Jędrzejowie koło Ostrowca.

25 marca 2012 roku w 20. rocznicę wyznaczenia przez papieża Jana Pawła II nowych granic diecezji w Polsce została uhonorowana przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza tytułem "Protector Vitae". Alina Kowalska zmarła 13 sierpnia 2018 roku, w swoim życiu zawsze wierna Bogu i oddana drugiemu człowiekowi. Uczestnicy konferencji modlitwą uczcili jej pamięć.

Oficjalną część konferencji otworzył Krzysztof Szatan prezes Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Przedstawił on cele i założenia spotkania przywitał zaproszonych gości i uczestników. Następnie głos zabrał bp Edward Frankowski, który zwrócił uwagę na ogromne znaczenie tematu konferencji dla współczesnego człowieka. Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, przywołał słowa „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Zwrócił uwagę, że pamięć o przeszłości i tożsamość narodowa jest bardzo ważna w obecnych czasach globalnego społeczeństwa.

„Wychowanie patriotyczne w rodzinie w świetle nauczania Kościoła” to temat wykładu ks. dr. Tomasza Cubera. - Mówiąc o patriotyzmie o różnych aspektach i wyzwaniach polskiego patriotyzmu, trzeba podkreślić niezastąpioną niczym rolę rodziny. W naszej historii, zwłaszcza, gdy nie istniało wolne państwo polskie, była ona najważniejszą szkołą patriotyzmu. Także dziś, w wolnej Rzeczpospolitej, przywilej i moralny obowiązek budzenia i kształtowania postaw patriotycznych, podobnie jak przekaz wiary i wychowanie, spoczywają nade wszystko na rodzinie - mówił prelegent.

Konieczność współpracy Rodziny i Szkoły w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży to temat wykładu dr Urszuli Bąk. W jednym z punktów wykładu dr Urszula Bąk stwierdziła, że wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym mieści się w ogólnie rozumianym wychowaniu, zwłaszcza wychowaniu ku wartościom i jest jego szczególną emanacją. W swoim wykładzie spróbowała odpowiedzieć na pytanie do czego można sprowadzić wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym? W odpowiedzi mamy stwierdzenie, że istotą takiego działania jest wspomaganie wychowanków, aby uznali te wartości za ważne i umiejscowili je na wysokiej pozycji w budowanej przez siebie hierarchii wartości a następnie byli gotowi do ich urzeczywistniania.

Podczas konferencji wystąpił zespół muzyczny ze Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Zespół tworzą nauczyciele Aneta Trościńska i Renata Kaczorowska-Warton oraz uczennice Klaudia Huk i Zofia Krakowiak. Zespół wykonał utwory muzyczne: „Twoja miłość jak ciepły deszcz …” , „Cisza, modlitwa Katyńska”, „Matko o twarzy jak Polska ziemia czarnej …” , „Pytasz mnie: co to jest patriotyzm”. Występ był pokazem patriotyzmu w praktyce. Konferencję podsumował Andrzej Kaczmarek, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.