Stop smogowi

Andrzej Capiga Andrzej Capiga

publikacja 27.04.2018 11:17

Do „zielonych wartości” przekonywali mieszkańców Gorzyc uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka.

Ekologia Ekologia
Wiec uczniów na rzecz czystego środowiska
Monika Zając

- Od kilku lat szkoła jest organizatorem akcji, które mają na celu zwrócenie uwagi na środowisko, a w szczególności dbanie o czyste powietrze i nasze otoczenie. W tym roku uczniowie „jedynki” uczestniczyli w tzw. „zielonych lekcjach”, podczas których omawiano zagrożenia dla środowiska oraz możliwości im zapobiegania - powiedziała Monika Zając, rzecznik UG w Gorzycach.

Wspólnie z wójtem gminy Gorzyce Leszkiem Surdym, nauczycielami i pracownikami Urzędu Gminy zajmującymi się ochroną środowiska i dbaniem o architekturę krajobrazu, uczniowie podsadzili drzewa: buki, jarząby i glediczje.

Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali również proekologiczną manifestację. Ubrani na zielono z okrzykami na ustach „stop ze smogiem”, „nie wypalaj w piecu śmieci, bo tym trujesz dzieci” starali się zwrócić uwagę na problemy środowiska.

- Jako gmina podejmujemy działania związane z ekologią. Przystąpiliśmy na przykład do projektu, w ramach którego budujemy instalacje fotowoltaiczne czy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To tylko część działań. Najważniejszym elementem jest jednak budowanie świadomości proekologicznej, dlatego tym bardziej organizacje takich akcji mają sens, bo zwracają uwagę na problemy, które dotykają nas wszystkich - dodał wójt.