Na synodalnej drodze

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 10.04.2018 17:07

Zgodnie z regulaminem synodu finalizowane są prace zaplanowane w pierwszym etapie III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

Na synodalnej drodze Posiedzenie Komisji Głównej ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Dnia 10 kwietnia obradowała Komisja Główna synodu. W spotkaniu uczestniczyli biskupi Krzysztof Nitkiewicz i Edward Frankowski razem z pozostałymi członkami komisji. Spotkanie poprowadził ks. Witold Płaza, Sekretarz Generalny Synodu.

Podczas spotkania dyskutowano nad strukturą dokumentu roboczego instrumentum laboris, w którym znajdą się teksty opracowane przez poszczególne komisje tematyczne. Komisja Główna zapoznała się z kilkoma propozycjami schematu, według którego miałby powstać dokument. Podjęto decyzję, że Sekretariat Synodu przygotuje instrumentum laboris, przyporządkowując opracowane teksty do schematu opartego na działach: Osoby: (duchowni, osoby konsekrowane i świeccy), Struktury: (centralne i terytorialne), Działalność: (nauczanie katolickie, ewangelizacja i kult Boży, duszpasterstwo, działalność charytatywna) oraz Dobra doczesne. Dokument roboczy będzie jeszcze konsultowany z członkami Komisji Głównej, a następnie przekazany do dekanalnych zespołów synodalnych. W ten sposób rozpocznie się drugi etap synodu, który potrwa do 27 kwietnia 2019 r.

Zespoły dekanalne znające dobrze lokalną sytuację i uwarunkowania parafii, podejmą analizę dokumentu roboczego. Owocem tej refleksji mają być uwagi i postulaty zredagowane w formie pisemnej i przekazane do sekretariatu synodu. Dokument roboczy będzie także dostępny na stronie internetowej diecezji w zakładce odnoszącej się do synodu. W ten sposób każdy będzie mógł, po zapoznaniu się z treścią instrumentum laboris, wysłać drogą elektroniczną osobiste uwagi do przygotowanego dokumentu roboczego.