Miejcie ducha proroków

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 25.03.2018 14:40

Tłumy młodych z całej diecezji przybyły do Sandomierza na Niedzielę Palmową, podczas której obchodzono, w wymiarze diecezjalnym, Światowy Dzień Młodzieży.

Miejcie ducha proroków Niedziela Palmowa w Sandomierzu ks. Tomasz Lis /Foto Gość

W niedzielne przedpołudnie nie tylko słońce rozświetlało sandomierski rynek Starego Miasta. Swoją radością i entuzjazmem rozbudzili go młodzi, którzy przybyli z wielu parafii na wspólne spotkanie w ramach Dnia Młodych obchodzonego na całym świecie. Łączyli się duchowo ze swoimi rówieśnikami zebranymi na Placu św. Piotra wraz z papieżem Franciszkiem. Każda z grup parafialnych przybywała z ozdobną i oryginalnie wykonaną palmą. Pośród obecnych nie zabrakło członków Ruchu Światło-Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ruchów duszpasterskich i szkół katolickich. Hasłem tegorocznego spotkania były ewangelijne słowa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”.

Liturgia Niedzieli Palmowej, której przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz, rozpoczęła się przy figurze Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na rynku Starego Miasta. Biskup, poświęcając gałązki palmowe, wezwał zgromadzonych młodych i przybyłych mieszkańców Sandomierza do duchowego wejścia w obchody Wielkiego Tygodnia.

W uroczystej procesji z palmami z rynku do bazyliki katedralnej uczestniczyli młodzież, kapłani, seminarzyści, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, parlamentarzyści świętokrzyscy oraz licznie zgromadzeni wierni.

Dalsza część liturgii sprawowana była w katedrze sandomierskiej. W nawiązaniu do odczytanego opisu męki Pańskiej, bp Nitkiewicz powiedział w kazaniu, że przekazuje on pamięć o wydarzeniu mającym fundamentalne znaczenie dla ludzkiego zbawienia. Pozwala jednocześnie uświadomić sobie, za jaką cenę zostaliśmy odkupieni i jak bardzo kocha nas Bóg. Kościół przechował tę pamięć - pamiątkę zgodnie z wolą Chrystusa i będzie ją przekazywał kolejnym pokoleniom aż do końca świata.

- Ojciec Święty Franciszek zauważa w najnowszej książce - wywiadzie „Bóg jest młody”, że starzy są strażnikami pamięci i mają przekazywać ją młodym. Młodzi z kolei posiadają skrzydła proroków. A prorok mówi i działa. Zdarza się, że krytykuje, lecz zarazem wyznacza perspektywę. Dlatego młodzi i starzy powinni ze sobą częściej rozmawiać. Te słowa papieża nabierają szczególnego znaczenia w roku jubileuszu 200-lecia diecezji sandomierskiej. Oto my, starsi, otrzymaliśmy od naszych ojców i poprzedników wspaniałe dziedzictwo wiary. Składają się na nie wartości duchowe i materialne, kultura, pamięć o ludziach, dziełach i wydarzeniach. Przekazujemy wam, kochani, ten wielki skarb. Nasza pamięć o wielkich dziełach Boga, jakich dokonał On na tej ziemi przez posługę Kościoła, za pośrednictwem biskupów, kapłanów, osoby zakonne, wiernych świeckich, matek, ojców i dzieci, staje się w ten sposób waszym bogactwem. Ten skarb może stanowić słuszny powód do dumy, godny poznania i propagowania. Warto jednocześnie czerpać z niego inspiracje, na nim budować przyszłość. Przekazujemy wam jednocześnie sny i marzenia, których z różnych powodów nie wprowadziliśmy w życie. Do was należy ich ocena, której się poddajemy, przekonani, że przez młodzieńczy idealizm oraz nowe spojrzenie posiadacie, zgodnie ze słowami papieża, ducha proroków. Chcę, żeby wasz głos był bardziej słyszalny w parafiach i w całej diecezji. Naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie, aby wypełniać wiernie wolę Chrystusa. Podobnie jak Maryja znaleźliśmy łaskę u Pana i nigdy nam jej nie zabraknie - mówił bp K. Nitkiewicz.

Dalsza część Diecezjalnego Dnia Młodych odbyła się w Katolickim Domu Kultury św. Józefa, gdzie młodzi mogli wysłuchać koncertu Pawła Chustaka oraz wspólnie z jego zespołem wychwalać Pana.

Oczywiście nie zabrakło także corocznego konkursu na najpiękniejszą i najbardziej oryginalną palmę wykonaną przez młodzież z parafialnych grup duszpasterskich.

W konkursie wzięło udział kilkanaście palm wykonanych różnymi metodami: od tych tradycyjnych do współczesnych, młodzi często przyozdabiali palmy kolorami związanymi z symboliką zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie.

Pierwsze miejsce zajęła palmy wykonane przez oddział KSM-u z parafii w Tuszowie Narodowym oraz Szkołę Katolicką ze Stalowej Woli, drugie miejsce przyznano także dwóm palmom wykonanym przez oddziała KSM w Krzątce oraz Szkołę Katolicką z Sandomierza, trzecie miejsce wspólnie przyznano dla Szkolnego Koła Caritas w Klimontowie oraz grupy Oazowej z Sandomierza.