Maluch mile widziany

Andrzej Capiga Andrzej Capiga

publikacja 16.02.2018 14:08

Najnowocześniejszy żłobek na Podkarpaciu wybudowano w Rudniku nad Sanem. Pierwsze przyjęcia już w lipcu tego roku.

Rudnik Rudnik
Dzieci pojawią się tutaj w lipcu
Andrzej Capiga /Foto Gość

Obecnie obiekt jest stopniowo oddawany do użytku. Gmina otrzymała też dodatkowe pieniądze, 267 tys. złotych z programu Maluch +.  Przeznaczone zostaną na wyposażenie żłobka oraz budowę placu zabaw.

- Na początku żłobek będzie jednooddziałowy i opiekę zajdzie tutaj 20 dzieci. Docelowo ma być ich 43 dzieci - powiedział Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Budowa żłobka kosztowała 1,3 mln złotych, z czego 1 mln to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Obok żłobka powstało też przedszkole. Jest czterooddziałowe dla setki dzieci. W lipcu przeprowadzi się do niego około 50 dzieci ze starego przedszkola (zostało rozebrane). Obecnie korzystają one z gościnności PSP nr 2.

Projekt przedszkola jest wzorowany na podobnym obiekcie w Radgoszczy pod Tarnowem, z tym że to w Rudniku jest większe. Kosztowało też więcej niż żłobek, bo aż 3,1 mln złotych, w tym milion złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W Rudniku nad Sanem działa jeszcze drugie przedszkole prowadzone przez siostry służebniczki. Teraz uczęszcza do niego około sto dzieci.

Burmistrz wierzy, iż zarówno do przedszkola, jak i żłobka chętnych nie zabraknie. Szefowa Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem Halina Sobota wyliczyła bowiem, iż w przyszłości gmina może potrzebować aż 282 miejsca w przedszkolach.

.– Obserwujemy też pozytywny trend: powoli wracają z zagranicy młodzi ludzie z dziećmi, zarówno z Europy, jaki USA. W tym roku w naszych szkołach pojawiło się 10 takich uczniów - dodał burmistrz.