Pomocna dłoń

Andrzej Capiga Andrzej Capiga

publikacja 08.12.2017 13:14

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” zakończyło projekt pt. „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”.

Rudnik nad Sanem Rudnik nad Sanem
Uczestnicy projektu
SOSW w Rudniku nad Sanem

Objęto nim 9 przedszkolaków, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz ich rodziców. Projekt kosztował około 450 tys. złotych.

- Od listopada 2016 r. do grudnia 2017 r. przeprowadziliśmy prawie 400 dodatkowych godzin zajęć z wychowania przedszkolnego, oraz ponad 120 godzin indywidualnego wsparcia z zakresu: terapii rozwoju mowy, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach z hipoterapii w Ośrodku Jeździeckim i Hipoterapii „Equistro” w Wierzawicach - mówi Beata Drzymała, koordynator projektu.

Realizacja projektu sprawiała, iż plac zabaw przy SOSW otrzymał urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym huśtawkę i trampolinę. W łóżko wodne, tablice manipulacyjne oraz tor świetlno-dźwiękowy wyposażana została natomiast sala doświadczania świata.

- W ramach grupy wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym odbywały się spotkania z oligofrenopedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, psychologiem i dogoterapeutą.