20 razy „Gotów!”

tl

|

Gość Sandomierski 48/2017

publikacja 30.11.2017 00:00

Młodzi przyrzekali kochać Boga i szerzyć królestwo Chrystusowe w swym środowisku, służyć czynnie Kościołowi i ojczyźnie oraz kształtować swój umysł, wolę i serce.

Młodzi złożyli ślubowanie na sztandar stowarzyszenia. Młodzi złożyli ślubowanie na sztandar stowarzyszenia.
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

W przeddzień patronalnego święta Chrystusa Króla w sandomierskiej bazylice katedralnej spotkali się członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mszę św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowali księża asystenci diecezjalni i parafialni KSM oraz Akcji Katolickiej.

Biskup mówił o potrzebie uznania prymatu Boga. – Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., modlitwa rano i wieczorem, zachowywanie postów, doroczne odnawianie przyrzeczeń jest ważne, ale niewystarczające. Nasze życie charakteryzuje się, niestety, swoistym kompromisem ze światem, w którym jest coraz mniej Boga. Prośmy Chrystusa, aby wskazywał nam nowe zadania i drogi do ich realizacji. Aby dawał potrzebne siły – mówił biskup. Po Mszy św. 20 młodych KSM-owiczów złożyło uroczyste przyrzeczenie. Wypowiadając „Gotów!” KSM-owicze przyrzekali „kochać Boga i szerzyć królestwo Chrystusowe w swej duszy, w swej rodzinie oraz w swym środowisku, służyć czynnie Kościołowi i ojczyźnie, kształtować swój umysł, wolę i serce”, zaś członkowie Akcji Katolickiej odnowili zawierzenie Chrystusowi Królowi Wszechświata. W szeregi Akcji Katolickiej przyjęto 12 nowych osób.