Cecyliańskie granie i śpiewanie

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 26.11.2017 23:12

Koncert muzyki organowej i występ chóru „Cantate Domino” zachwycił słuchaczy w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Cecyliańskie granie i śpiewanie Koncert chóry "Cantate Domino" ks. Tomasz Lis /Foto Gość

W ostrowieckiej parafii na osiedlu Piaski tradycja koncertów cecyliańskich sięga roku 2005. Przez dwanaście lat wierni mogli nie tylko wsłuchiwać się we wspaniałe koncerty mistrzów muzyki organowej ale także słuchać śpiewu miejscowego parafialnego chóru Cantate Domino. – Cecyliańskie koncerty na trwałe wpisały się w życie parafii. Podczas tych spotkań nie tylko chcemy uczcić św. Cecylię patronkę śpiewu i muzyki kościelnej, ale także zaprezentować szerszej publiczności piękno muzyki organowej oraz podkreślić wartość śpiewu chóralnego – podkreślał Andrzej Budziński, organista parafialny oraz organizator wieczorów cecyliańskich.

Cecyliańskie granie i śpiewanie   Jerzy Kukla podczas koncertu muzyki organowej ks. Tomasz Lis /Foto Gość Podczas tegorocznego koncertu zebrani słuchacze mogli wsłuchiwać się i podziwiać wirtuoza gry na organach Jerzego Kuklę, organistę i organmistrza z Lublina. Podczas organowego koncertu zaprezentował on tokatę i fugę d BWV 565 Johanna Sebastiana Bacha, Mszę klasztorną Francoisa Couperina, Ave Maria Franciszka Liszta oraz utwory Feliksa Nowowiejskiego.

Po koncercie organowym wystąpił chór parafialny „Cantate Domino”. Zebrani w kościele słuchacze mogli usłyszeć pieśń ku czci św. Cecylii „Niby echo spoza świata”, pieśń „Głoś imię Pana” oraz chórową premierę pieśni „Veni Jesu”.

Zebrana w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.