Odsłonili historię

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 16.11.2017 12:51

„Koprzywnica Odkrywa/My” to nazwa projektu, który pozwolił mieszkańcom odtworzyć obraz miasta sprzed stu lat.

Odsłonili historię Spotkanie podsumowujące projekt ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Przez ostatnie tygodnie w wielu koprzywnickich rodzinach trwało gorączkowe poszukiwanie starych archiwów, zdjęć i dokumentów. To wszystko za sprawą projektu realizowanego przez miejscowy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Celem projektu było poznanie historii miasta i społeczności sprzed stu lat w ramach ogólnopolskiego projektu „Niepodległa”.

Odsłonili historię   Wspólne odkrywanie przeszłości ks. Tomasz Lis /Foto Gość – Ten projekt jest pewną kontynuacją wcześniejszego pod nazwą „Koprzywnica Patrzy/MY”, w którym odkrywaliśmy nasze wspólne korzenie. Małe Ojczyzny, jak miasto czy gmina, inspirują do poznania tego jak wyglądała nasze przeszłość. Nie można dobrze poznać historii Polski, bez znajomości historii własnej miejscowości. Dlatego zaprosiliśmy naszych mieszkańców, aby poszukali w domowych archiwach śladów swoich przodków sprzed stu lat. Chcieliśmy poznać jak wyglądało nasze miasto, jak żyli ludzie, czym się zajmowali, jakie mieli pasje, jakie działały organizacje – mówiła Alicja Stępień, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

Odsłonili historię   Podsumowanie projektu ks. Tomasz Lis /Foto Gość Efekty zaskoczyły prowadzących projekt. Mieszkańcy podzielili się archiwalnymi zdjęciami, zachowanymi dokumentami takimi jak świadectwa szkolne, dokumenty urzędowe, mapy czy prywatne pamiętniki. – Zgromadzenie materiałów to jedno. Chcieliśmy także poznać historię w żywym przekazie, dlatego dotarliśmy do najstarszych mieszkańców, którzy mają olbrzymią wiedzę o minionych latach, często także znaną z przekazu swoich bliskich, którzy byli świadkami wydarzeń sprzed stu lat – dodaje A. Stępień.

Odsłonili historię   Koordynatorzy projektu ks. Tomasz Lis /Foto Gość Podczas podsumowania projektu, jego koordynatorzy projektu Pola Rożek i Kazimierz Brzeziński, zaprosili mieszkańców na ciekawą prezentację. Na kilkunastu planszach przedstawiono najciekawsze fotografie i dokumenty wraz z opisem, do których udało się dotrzeć dzięki projektowi. I tak na kolejnych planszach można było zobaczyć, Koprzywnicę pod zaborami, zniszczone miasto podczas walk I wojny światowej, powstające organizacje i instytucje już w niepodległym mieście, zdjęcia z czasów wojny polsko-bolszewickiej, pamiętnik miejscowego turysty-patrioty czy działalność Związku Strzeleckiego.

Odsłonili historię   Ekspozycja najciekawszych zdjęć i dokumntów ks. Tomasz Lis /Foto Gość Była to sentymentalna podróż mieszkańców Koprzywnicy do lat, w których w ich mieście odradzała się Polska i niepodległość. – W ramach projektu odbywała się także gra terenowa dla dzieci i młodzieży podczas, której wędrując po swoim mieście odkrywali jego historię. W ramach projektu wydaliśmy 16 pamiątkowych kartek, które są reprodukcją najciekawszych zdjęć. W naszych planach jest wydanie kolejnych – dodała pani dyrektor MGOKiS.

Odsłonili historię   Wspólne spotkanie ks. Tomasz Lis /Foto Gość