Ze znakiem św. Ambrożego

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 30.09.2017 16:10

Pszczelarze dziękowali Bogu za tegoroczne miodobranie oraz za 35-letnią działalność rejonowego koła w Sandomierzu.

Ze znakiem św. Ambrożego Sztandar poświęcił bp Nitkiewicz ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Do sandomierskiej bazyliki katedralnej przybyli przedstawiciele kilkunastu kół pszczelarskich z całej diecezji. Podczas Mszy św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza pszczelarze dziękowali Bogu za tegoroczne miodobranie oraz za 35-letnią działalność rejonowego koła w Sandomierzu.

Ze znakiem św. Ambrożego   Pszczelarskie poczty sztandarowe ks. Tomasz Lis /Foto Gość O trudnej pracy pszczelarza i zagrożeniach dla pszczół we współczesnej gospodarce rolniczej mówił w swoim pozdrowieniu na początku liturgii Jan Świś, prezes Okręgowego Związku Pszczelarskiego w Sandomierzu.

Ze znakiem św. Ambrożego   Msza św. pszczelarzy w sandomierskiej katedrze ks. Tomasz Lis /Foto Gość Bp Nitkiewicz powiedział w homilii, że w naturze wszystko jest zorganizowane i poukładane ręką samego Boga Stwórcy. Dlatego od natury można się wiele nauczyć, w tym również od pszczół tworzących perfekcyjną społeczność, pracowitą i pożyteczną. – Czyniąc sobie ziemię poddaną, zgodnie z poleceniem otrzymanym od Boga, należy jednak posiadać konieczną wiedzę i mądrość, aby nie zniszczyć arcydzieła, jakim jest natura. Stałe odniesienie do Boga, a zarazem troska o prawdziwe dobro wszelkiego stworzenia, na czele którego stoi człowiek, uchroni nas przed ekoterroryzmem. Ekologia nie może być narzędziem walki politycznej ani środkiem na życie – mówił biskup, zachęcając pszczelarzy, aby pozostali wzorem autentycznej troski o naturę.

Ze znakiem św. Ambrożego   Po homilii bp Nitkiewicz poświęcił sztandar dla Rejonowego Koła Pszczelarzy w Sandomierzu, które w tym roku obchodzi 35-lecie.

Ze znakiem św. Ambrożego   Pszczelarze ofiarowali woskowy paschał ks. Tomasz Lis /Foto Gość W procesji ofiarnej, pszczelarze przynieśli jako dar dla katedry, świecę paschalną oraz miód z tegorocznych zbiorów. Następnie odbyło się spotkanie formacyjno-koleżeńskie, które dało okazję do wymiany doświadczeń, poznania nowości pszczelarskich i umocnienia relacji pomiędzy kołami z obszaru Diecezji Sandomierskiej.