Głosowanie niebawem!

Marta Woynarowska Marta Woynarowska

publikacja 20.09.2017 15:50

W pierwszą i drugą niedzielę października tarnobrzeżanie będą wyierać projekty budżetu obywatelskiego.

Głosowanie niebawem! Na Serbinowie proponowane jest utworzenie Parku im. Młodzieżowego Ruchu Oporu Marta Woynarowska /Foto Gość

Znamy projekty zgłoszone przez mieszkańców Tarnobrzega do budżetu obywatelskiego na 2018, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję główną.

W ramach projektów ogólnomiejskich zostało dopuszczonych osiem propozycji. Wśród nich znalazły się budowa drogi do cmentarza parafialnego w Wielowsi oraz rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie. Są także projekty dotyczące zagospodarowania i uatrakcyjnienia terenów oraz rozbudowy obiektów położonych w mieście, ale również poza nim, jak np. rozbudowa stanicy harcerskiej w Olchowcu.

Tadeusz Zych oraz Adam Rębisz zgłosili propozycję utworzenia na osiedlu Serbinów, w ciągu pomiędzy ulicami Zwierzyniecką a Sienkiewicza Parku im. Młodzieżowego Ruchu Oporu. Przewodniczący rady osiedla Miechocin Waldemar Stępak zaś razem z Marzeną Foc złożyli wniosek „Poznaj swój las”, zakładający zagospodarowanie przyrodniczo-edukacyjne kompleksu leśnego Kamionka. Agnieszka Wilamowska, prezes Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy Zwierzęta” zaproponowała budowę przedszkola dla młodych, porzuconych, okaleczonych zwierząt. Ukłonem w stronę popularności, jaką cieszą się plenerowe seanse filmowe organizowane w parku dzikowskim przez Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, jest wniosek Mariusza Myszkowskiego dotyczący budowy kina plenerowego w parku w Dzikowie i nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Beata Wójcikowska zaś zaproponowała budowę domu wędrowca przy ul. Wiślanej.

W grupie budżetów osiedlowych znalazło się aż 29 projektów. Ich szczegółowy wykaz można znaleźć na stronie Urzędu Miasta, jak również adresy lokali, gdzie będzie można oddać swój głos: http://www.tarnobrzeg.pl/aktualnosci/lista-projektow-obywatelskich-na-ktore-bedziemy-glosowac-w-pazdzierniku,798.html.

Głosowanie zostanie przeprowadzone 1 i 8 października w godzinach od 8 do 14 w lokalach usytuowanych we wszystkich osiedlach. Głosować można tylko raz na jeden z wybranych projektów ogólnomiejskich i osiedlowych. Dla projektów ogólnomiejskich pula przyznanych środków wynosi 400 tys. zł, a dla projektów osiedlowych 100 tys. zł na każde osiedle.