Nauczycielskie wyróżnienia

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 13.10.2016 15:45

Medale i nagrody za długoletnią pracę edukacyjną i wychowawczą.

Nauczycielskie wyróżnienia Odznaczeni nauczyciele ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Uroczystości powiatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w środę w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Z okazji Dnia Nauczyciela uhonorowano 30 pedagogów różnych typów szkół z powiatu sandomierskiego. Za długoletnią pracę i szczególne osiągnięcia w zakresie nauki i wychowania wręczono medale, nagrody i wyróżnienia.

Srebrny medal "Za długoletnią służbę" przyznany przez Prezydenta RP otrzymali pracownicy Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy: pedagog Elżbieta Grdeń, nauczyciel Grzegorz Zwolski i dyrektor placówki Beata Dębowska. - Z ogromną satysfakcją przyjmujemy ten medal. Pragniemy, aby wyróżnienia i uroczystość były gestem dla wszystkich, którzy wierzą w te same wartości, co my i podzielają nasze przekonanie, że praca nauczyciela jest szczególnym powołaniem - pomaga uczniowi w budowaniu jego osobowości, a później uczy odpowiedzialności za swój los - powiedziała B. Dębowska.

Nauczycielskie wyróżnienia   Wyróżnienia dla wychowawców i pedagogów ks. Tomasz Lis /Foto Gość Srebrny medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali Bogusława Chruściel, wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, oraz Dariusz Czubala, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście. - To wyróżnienie jest dla mnie ważne, ponieważ podsumowuje rezultaty nauczycielskiej pracy oraz wysiłków w zachęceniu młodzieży do różnych inicjatyw. Współczesny nauczyciel musi być kreatywny, elastyczny i przedsiębiorczy. Trzeba stale doskonalić swoje umiejętności, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom młodzieży. Rolą nauczycieli jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy, ale także troska o młodych ludzi, aby wyrośli na wartościowe osoby - dodała B. Chruściel.

Medale wręczali wyróżnionym wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski i poseł Kazimierz Kotowski oraz świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Wyróżnienie za szczególne osiągnięcia odebrała z rąk K. Mądzika Małgorzata Tutak z Publicznego Gimnazjum w Dwikozach. Ślubowanie na nauczyciela mianowanego złożyli Renata Gwizdowska-Mucha z Bursy Szkolnej w Sandomierzu oraz Wojciech Jaworski z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 20 pedagogów nagrodził starosta sandomierski Stanisław Masternak. Na zakończenie zaprezentowany został program artystyczny.