Bezpieczna Wisła

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 30.09.2016 21:59

W Sandomierzu konwent trzech wojewodów dyskutował o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych.

Bezpieczna Wisła Spotkanie trzech wojewodów w Sandomierzu ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Podczas konwentu wojewodów trzech województw Polski Południowo – Wschodniej rozmawiano o poprawie ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Wisły oraz o finansowaniu zadań zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W spotkaniu w sandomierskim Ratuszu wzięli udział wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek, wojewoda podkarpacka Ewa Lenart oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Głównym tematem spotkanie były problemy ochrony przeciwpowodziowej. Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek zwracała uwagę na konieczność uporządkowania terenów wiślanego międzywala. - Są takie miejsca, gdzie drzewa są wycięte, trawy koszone, ale pojawiają się też trudności w uporządkowaniu międzywala. Chodzi między innymi o obszary Natura 2000. Mam jednak nadzieję, że bezpieczeństwo ludzi tutaj przeważy – podkreślała Agata Wojtaszek.

Wojewoda podkarpacka mówiła o konkretnych decyzjach dotyczących budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa, który w założeniach będzie mógł gromadzić wodę w razie podnoszenia się poziomu wód w rzekach. Jednocześnie przyznała, że realizacja inwestycji przeciwpowodziowych na Podkarpaciu idzie nieco wolniej niż w Świętokrzyskim.

Jak dodała wynika to z różnych zasad finansowania dla poszczególnych województw. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przypomniał o przygotowywanych przepisach, które nie będą ułatwiały wspólnych działań przeciwpowodziowych. - Chodzi o nową ustawę Prawo Wodne i nową instytucję "Polskie Wody", która ma decydować z Warszawy lub Krakowa o finansowaniu wszystkich przedsięwzięć przeciwpowodziowych. Wolelibyśmy sami dysponować pieniędzmi, bo wówczas prace nad zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi będą bardziej efektywne – wskazywał Przemysław Czarnek. Wojewodowie rozmawiali także o szacowaniu szkód łowieckich.

Od Nowego Roku to zadanie będzie przekierowane w zakres ich kompetencji. Jak zaznaczyła Agata Wojtyszek, współpraca z samorządami i kołami łowieckimi w tej sprawie zastała już nawiązana.