Nauczyliście nas wiele

ks. Tomasz Lis ks. Tomasz Lis

publikacja 10.09.2016 22:15

Prawie 400 wolontariuszy uczestniczyło w diecezjalnym podsumowaniu Światowych Dni Młodzieży.

Nauczyliście nas wiele Spotkanie wolontariuszy ŚDM ks. Tomasz Lis /Foto Gość

W organizację Światowych Dni Młodzieży w diecezji oraz Krakowie zaangażowała się bardzo duża grupa młodych z naszej diecezji.

Młodzi nie tylko przygotowywali pobyt gości-pielgrzymów na terenie diecezji ale również podejmowali wiele akcji związanych z duchowym przygotowaniem do tego wydarzenia. Znaczna grupa młodzieży zaangażowana była także w ogólnopolskie wydarzenia ŚDM i organizację i przebieg spotkania w Krakowie.

Podsumowaniem wspólnej pracy było spotkanie wszystkich wolontariuszy w Gorzycach. Rozpoczęła je Msza św. pod przewodnictwem bp Krzysztof a Nitkiewicza sprawowana przez kapłanów, którzy wraz z młodymi zaangażowani byli w dzieło ŚDM-u.

Młodzi wraz ze swymi opiekunami przybyli niemal z całej diecezji. Zabrali ze sobą także grupę młodszych kolegów i koleżanek, którzy chcą włączyć się we wspólne dzieło diecezjalnego wolontariatu.

Podczas homilii mówiąc do wolontariuszy biskup przypomniał żywiołowe reakcje uczestników Światowych Dni Młodzieży na słowa Ojca św. Franciszka oraz atmosferę serdeczności, która ogarnęła wszystkich.

- Aż ręce bolały od przybijania "piątek". Nie doświadczyłem wcześniej czegoś podobnego, a opiekuńczość i cierpliwość okazywana przez wolontariuszy biskupom wręcz nas zawstydzała. Mogliśmy się bardzo wiele nauczyć od naszej młodzieży - mówił biskup K. Nitkiewicz.

Kaznodzieja zastanawiał się, co należy robić, aby takie podejście pozostało żywe i przynosiło owoce w diecezji i w parafiach. Zauważył, że ten styl zapominania o sobie i bycia dla innych stoi często w sprzeczności z duchem świata. Istnieją również inne przeciwności, jak np. zmęczenie duchowe i fizyczne, czy nadmiar zajęć.

Nawiązując do ewangelicznej przypowieści o domach wzniesionych na skale i na piasku, bp K. Nitkiewicz podkreślił, że należy troszczyć się o fundamenty wyznawanej wiary.

- Trzeba je stale wzmacniać i poszerzać przez mocniejsze zakorzenienie w Słowie Bożym oraz w chrześcijańskiej tradycji Narodu Polskiego, tak jak drzewa, które im bardziej są wysokie i potężne, tym więcej mają korzeni, Potrzebne jest także pogłębianie wiedzy religijnej, pobożne i świadome przyjmowanie sakramentów, modlitwa, dobrowolne wyrzeczenia i uczynki miłości - wskazywał biskup.

- Obok wiary w Boga trzeba mieć również wiarę w ludzi. Musimy przezwyciężać pokusę dzielenie innych na lepszych i gorszych, pokusę robienia wszystkiego w pojedynkę. Nie ma nic gorszego od indywidualizmu - podsumował bp K. Nitkiewicz.

Nauczyliście nas wiele   Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ks. Tomasz Lis /Foto Gość Po Mszy św. na przykościelnym placu młodzi zawiązali wspólnotę. Podczas wspólnego czasu można było posilić się daniami z grilla oraz różnego rodzaju smakołykami przygotowanych przez młodych.

Następnie odbył się wieczór wspomnień, czyli prezentacja multimedialna zdjęć z wydarzeń ŚDM w diecezji i Krakowie. Rozstrzygnięto także konkurs fotograficzny „ŚDM w Waszym obiektywie”. Wieczór młodzi przeznaczyli na wspólną zabawę dyskotekową.