Siedem róż dla papieża

ks. Tomasz Lis

dodane 17.05.2016 16:45

Liczne osobiste pamiątki mieszkańców miasta, zbiory filatelistyczne, numizmatycznie oraz wiele innych eksponatów związanych z pontyfikatem papieża Jana Pawła II znalazło swoje miejsce w specjalnie przygotowanej sali w staszowskim muzeum.

Przedstawienie przedszkolaków Przedstawienie przedszkolaków
Muzeum Ziemi Staszowskiej
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Otwarcie pierwszej ekspozycji zainaugurowało papieską salę muzealną, którą poświęcił bp Krzysztof Nitkiewicz. – Nasze postrzeganie św. Jana Pawła II  ma często wymiar „pomnikowy”: upamiętnić, oddać cześć, przywołać jakieś wspomnienia. Niestety, niewiele z tego wynika. Tymczasem bogate nauczanie Ojca św., poparte świadectwem życia, jest prawdziwym skarbem z którego warto czerpać inspirację i naukę. Tym bardziej, że mieszkańcy Staszowa mają szczególne więzi ze świętym, gdyż pod zamachu na jego życie wznieśli świątynię, będącą wyrazem wdzięczności Bogu za ocalenie papieża. Niech te więzi zacieśniają się jeszcze bardziej i owocują chrześcijańską postawą – wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz podczas inauguracji ekspozycji.

W sali, gdzie prezentowane będą ekspozycje związane z osobą i pontyfikatem świętego Jana Pawła II w pierwszej wystawie umieszczono ornat, w którym papież odprawiał Mszę św., kilkanaście medali upamiętniających wizyty papieża w naszym kraju i związane z nimi także serie filatelistyczne. Pośród eksponatów nie zabrakło osobistych pamiątek staszowian, w tym Andrzeja Wawrylaka, który jako osoba niepełnosprawna pielgrzymował do Rzymu na rowerze. Do zbiorów muzealnych osobistą pamiątkę, różaniec otrzymany osobiście od Jana Pawła II, przekazał bp Krzysztof Nitkiewicz.

Otwarcie ekspozycji ubogaciły swoim artystycznym występem maluchy z Przedszkola nr 3 w Staszowie noszącego imię św. Jana Pawła II. Przedszkolaki zaprezentowały krótkie przedstawienie „Siedem róż dla papieża”. Następnie odbył się wykład Tomasza Bieleckiego na temat: „Papież Jan Paweł II(1978-2005). O wybranych kontekstach pontyfikatu „Bożego Atlety”. 

– Mój wykład podzieliłem na cztery części. W pierwszej chcę omówić kontekst wybory kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, następnie przybliżę sytuację Polski lat 70-tycht, aby lepiej zrozumieć wolę papieża Polaka w obaleniu systemu komunistycznego, następnie chciałbym uzasadnić tezy, w których papież Jan Paweł II nazywany jest „wielkim pielgrzymem”, „Bożym atletą”, „papieżem rekordów”, czy filozofem – wyjaśnił Tomasz Bielecki.