Jesteście darem dla nas

ks. Tomasz Lis

dodane 12.05.2016 17:47

- Marginalizowanie kogokolwiek z powodu jego niepełnosprawności, wieku czy ubóstwa jest ciężkim grzechem. Te osoby powinny znajdować się w samym centrum naszego serca. Bez tego nie ma mowy o prawdziwej jedności i sprawiedliwości - mówił bp Krzysztof Nitkiewicz do uczestników pielgrzymki.

Pilegrzymi w Zawichoście Pilegrzymi w Zawichoście
Spotkanie środowisk pomocy społecznej
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Tegoroczna pielgrzymka podopiecznych i pracowników instytucji opieki społecznej odbyła się do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zawichoście.

Wzięły w niej udział środowiska Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.

Była to już XVII wspólna pielgrzymka osób starszych, niepełnosprawnych, upośledzonych wraz ze swoimi opiekunami, wychowawcami i pracownikami społecznymi do szczególnych miejsc na religijnej mapie regionu.

– Wybraliśmy to miejsce ze względu na historię. To właśnie tutaj, przy nurtach Wisły głosili Ewangelię misjonarze z tradycji Cyryla i Metodego. Jest to więc nasze wspólne dziękczynienie w obchodzonym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski – podkreślał Witold Parafiniuk.

Inicjatorem i organizatorem wspólnego spotkania było Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Bone Corda" oraz duszpasterze pracowników pomocy społecznej. Pielgrzymi przybyli z ponad pięćdziesięciu placówek z terenu czterech diecezji siedleckiej, zamojsko-lubaczowskiej, sandomierskiej i lubelskiej.

Wspólne spotkanie rozpoczęła Msza św. Przewodniczył jej bp Krzysztof Nitkiewicz, koncelebrując z kapłanami, którzy posługują w placówkach pomocy społecznej. W homilii bp Nitkiewicz nawiązał do ewangelicznej modlitwy Chrystusa o jedność uczniów.

– Ta jedność jest Bożym darem ale wymaga z naszej strony zaangażowania i nie dopuszcza żadnych wykluczeń. Marginalizowanie kogokolwiek z powodu jego niepełnosprawności, wieku, czy ubóstwa jest ciężkim grzechem. Te osoby powinny znajdować się w samym centrum naszego serca. Bez tego nie ma mowy o prawdziwej jedności i sprawiedliwości. Wszyscy powinniśmy się tego uczyć – mówił biskup do uczestników spotkania.

Po zakończeniu Mszy św. odbył się w klasztornych ogrodach wspólnotowy piknik integracyjny.

– Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w 2000 r. do sanktuarium w Kodniu. W  dzisiejszej pielgrzymce bierze udział blisko tysiąca osób. Do Zawichostu przybyli pracownicy, wychowawcy i wolontariusze wraz z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i osobami korzystającymi z Ośrodków Wsparcia. Dla naszych podopiecznych jest top czas wspólnego spotkania i integracji oraz nabrania duchowej siły do pokonywania swoich słabości. Dla pracowników i wolontariuszy to możliwość wymiany doświadczeń i zaprezentowania efektów pracy z wychowankami – wyjaśnił Witold Parafiniuk.

Tagi: