Pod papieskim patronatem

ks. Tomasz Lis

publikacja 28.04.2016 16:13

- Niech wybór św. Jana Pawła II na patrona szkoły kształtuje zawsze wasze myślenie i wzajemne odniesienia. Jeżeli szkoła będzie uczyła miłości, przebaczenia, szacunku dla drugiej osoby, życie stanie się piękniejsze, a z nim cała nasza Ojczyzna - wskazał uczniom i nauczycielom bp Krzysztof Nitkiewicz.

Uczniowskie przyrzeczenie Uczniowskie przyrzeczenie
Zespół Szkół w Łoniowie
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Zespół Szkół w Łoniowie otrzymał za patrona św. Jana Pawła II. – Oddanie do użytku i poświęcenie naszej placówki zbiegło się kilka lat temu z momentem śmierci i pogrzebu papieża Jana Pawła II. Dziś cieszymy się, że za sugestią rodziców, nauczycieli, uczniów i całej lokalnej społeczności możemy przyjąć tak znamienitą postać papieża Polaka za naszego patrona – mówił Krzysztof Paradysz, dyrektor placówki.

Cała wspólnota szkolna oraz zaproszeni gości rozpoczęli uroczystość od Mszy św. w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Stanisław Chmielewski, miejscowy dziekan. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władze samorządowe, lokalni duszpasterze, dzieci i młodzież oraz rodzice uczniów. Podczas homilii ks. Stanisław Zaręba, proboszcz parafii mówił o odpowiedzialności za dzieło edukacji i wychowania młodego pokolenia. Zachęcał także uczniów, aby poznając życie swojego patrona umieli jak on być ludźmi umiłowania Boga i bliźniego.  

Podczas wspólnej modlitwy bp K. Nitkiewicz dokonał poświęcenia sztandaru dla wspólnoty szkolnej.

W nawiązaniu do Ewangelii, bp Nitkiewicz mówił o owocach płynących z doświadczenia miłości i o konsekwencjach jej braku. - Przekonanie o własnej samowystarczalności oraz zatwardziałość serca powodują duchową stagnację i rujnują relacje międzyludzkie. Gorzkim owocem takiej postawy jest cierpienie zadawane drugiemu człowiekowi, a także poczucie osamotnienia i smutek. Św. Jan Paweł II ostrzegał przed tym wielokrotnie, wskazując jednocześnie ratunek w Bożym Miłosierdziu - mówił do zebranych bp K. Nitkiewicz. - Patron waszej szkoły był stale zjednoczony z Bogiem, był zanurzony w Bożej miłości. Tą miłością promieniował na otoczenie. Św. Jan Paweł II mówił często, że Bóg jest miłością, że kocha wszystkich, bez względu na upadki i słabości. Sam szedł tą samą drogą. Szerzył kult Bożego Miłosierdzia i wyniósł do chwały ołtarzy św. Faustynę Kowalską oraz bł. ks. Michała Sopoćko, którzy poświęcili tej sprawie całe swoje życie - wskazywał biskup. - Niech wybór św. Jana Pawła II na patrona szkoły kształtuje zawsze wasze myślenie i wzajemne odniesienia. Jeżeli szkoła będzie uczyła miłości, przebaczenia, szacunku dla drugiej osoby, życie stanie się piękniejsze, a z nim cała nasza Ojczyzna – zachęcał ordynariusz diecezji.

Druga część uroczystości odbyła się w budynku szkolnym, gdzie najpierw biskup poświęcił tablicę upamiętniającą nadanie imienia św. Jana Pawła II wspólnocie szkolnej. Następnie przedstawiciele rodziców i społeczności gminnej przekazali sztandar na ręce dyrektora szkoła, który następnie przekazał go uczniom. Przedstawiciele społeczności szkolnej, uczniowie i nauczyciele złożyli na sztandar szkolne przyrzeczenie. Uroczystość uświęciły swoją obecnością poczty sztandarowe placówek szkolnych, lokalnych organizacji społecznych.

Następnie uczniowie zaprezentowali przybyłym gościom program artystyczny mówiący o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II.