Dziarska staruszka

Andrzej Capiga

publikacja 12.04.2016 12:28

Pierwszą sosnę wycięto 20 marca 1937 r.

Urodziny miasta Urodziny miasta
Osiedle mieszkaniowe. Lata 30
MR w Stalowej Woli

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza otwarto wystawę poświęconą 71 - rocznicy nadania praw miejskich Stalowej Woli. Rozporządzenie ministra administracji publicznej z 26 kwietnia 1946 r. „o zaliczeniu Stalowej Woli w powiecie niżańskim w województwie rzeszowskim do rzędu miast i ustaleniu jej granic” weszło w życie 7 czerwca 1946 z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 1945. 

Stalowa Wola została zbudowana w ramach COP-u (Centralnego Okręgu Przemysłowego). Powstawała w rekordowo krótkim czasie. Pierwszą sosnę wycięto 20 marca 1937 r. a dwa lata później gotowe już były dwa nowoczesne zakłady – huta i elektrownia. Rozpoczęto także budowę huty aluminium. Powstało przyfabryczne osiedle dla pracowników Zakładów Południowych (taką nazwę nosiła kiedyś Huta” Stalowa Wola”).

Urodziny miasta   Urodziny miasta
Dawny dworzec PKS
MR w Stalowej Woli

Oficjalne otwarcie zakładów odbyło się w czerwcu 1939 r. a na uroczystość przybyli prezydent Ignacy Mościcki oraz Eugeniusz Kwiatkowski, główny pomysłodawca budowy COP-u. Podczas II wojny światowej Niemcy oszczędzili zakład; spadła nań tylko jedna bomba!

Największy rozwój huty i miasta przypada na lata 50.  i 70.  XX wieku. W latach 70. huta podjęła decyzję o zakupie od Amerykanów licencji na produkcję nowoczesnych maszyn budowlanych. Inicjatorem tych działań był  Zdzisław Malicki, ówczesny jej dyrektor.  W latach 70. zakład zatrudniał około 20 tys. pracowników. W lata 80. Stalowa Wola była ważnym ośrodkiem opozycyjnym. Dochodziło do wielu strajków. Największy, ten z 1988 r., był ewenementem w skali kraju: był to jedyny zakład zbrojeniowy, który wówczas strajkował. Koniec lat 90. to powstanie specjalnej strefy ekonomicznej, co przyczyniło się do zainteresowania się Stalową Wolą zagranicznych inwestorów, głównie z branży przetwórstwa aluminium.