Redaktor wydania

ks. Tomasz Lis


|

Gość Sandomierski 16/2016

publikacja 14.04.2016 08:41

Z sentymentem wracamy do starych albumów kryjących fotografie sprzed lat, które przypominają dawne wydarzenia, przywracają w pamięci rodzinne chwile czy naszych dziadków lub pradziadków. 


To niemal jak wirtualna wyprawa w przeszłość. Zbliżający się jubileusz 200-lecia istnienia diecezji zachęca do wędrówek w minione lata. Staje się to łatwiejsze dzięki archiwalnym fotografiom zachowanym w Bibliotece Diecezjalnej. W tym numerze zapraszamy do poznania tajemnic seminaryjnego życia sprzed blisko stu lat. Na stronach IV i V próbujemy odtworzyć seminaryjną codzienność, przywołujemy odnalezione wspomnienia kapłanów i archiwalne zdjęcia prezentujące miejsce, w którym wychowywali się młodzi kapłani.