Seniorzy pełni wigoru

ks. Tomasz Lis

publikacja 08.04.2016 18:54

W Modliborzycach w wyremontowanej i zaadaptowanej dawnej plebanii powstała placówka Caritas, w której znajdą pomoc seniorzy z Modliborzyc i okolic. Zagwarantowano dla nich pomoc medyczną, rehabilitacyjną, a także kulturalną i edukacyjną.

Pierwsi seniorzy w nowym domu Pierwsi seniorzy w nowym domu
Caritas uruchomiła nową placówkę
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

W trwającym Tygodniu Miłosierdzia bp Krzysztof Nitkiewicz poświęcił Dom „Senior - Wigor”, w którym blisko dwadzieścia osób będzie codziennie mogło aktywnie spędzać czas, twórczo przeżywając jesień swojego życia. Placówka będzie także świadczyła pomoc rehabilitacyjną i medyczną. Nowa placówka powstała dzięki gruntownemu remontowi i pracom adaptacyjnym w budynku dawnej plebanii.

Poświęcenie poprzedziła wspólna modlitwa w miejscowej świątyni. Na Eucharystii zebrali się przedstawiciele parlamentarzystów, lokalne władze samorządowe, pracownicy Caritas oraz seniorzy. Podczas homilii biskup Krzysztof Nitkiewicz przypomniał o potrzebie czynnego i pełnego miłości zaangażowania się w działania na rzecz najuboższych i potrzebujących. – Pan Jezus przypomina nam, że ubogich zawsze będziemy mieli pośród siebie, bez względu na postęp cywilizacyjny, wzrost poziomu życia, czy zabezpieczenia socjalne. Chodzi o ubóstwo w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Jako Kościół – rodzina i przyjaciele Chrystusa, nie możemy mówić, że robimy już wystarczająco dużo, bo wszelka nierówność jest przeciwna duchowi Ewangelii. Jednocześnie nie możemy usprawiedliwiać naszej pasywności brakiem środków albo przerzucać całej odpowiedzialności na Caritas i jednostki samorządowe. Dobrze, że one współdziałają ze sobą w tak szczytnych inicjatywach, ale każdy powinien zrobić coś ważnego i pięknego dla potrzebujących. Do takiej postawy należy również wychowywać w rodzinie, w szkole, w parafii, w seminarium duchownym. Nic jednak z tego nie będzie jeśli odpowiedzialni za wychowanie i wykształcenie, duchowni i świeccy, nie dadzą osobistego przykładu ofiarności. A z tym bywa bardzo różnie. Podziały niszczące naszą kościelną oraz narodową wspólnotę powstają i wzrastają na gruncie egoizmu. Z drugiej strony Caritas i samorządy nie mogą ograniczać się jedynie do mnożenia placówek i punktów opieki. To mają być prawdziwe domy, gdzie każdy będzie mógł doświadczać miłości, rodzinnego ciepła. Tylko wówczas będziemy zbliżali się do pierwowzoru, jakim jest i powinno być dla nas Boże Miłosierdzie – podkreślał biskup.

Po wspólnej modlitwie biskup K. Nitkiewicz poświęcił wyremontowany obiekt i wraz z przedstawicielami władz przecięli wstęgę inaugurując działalność Domu „Senior - Wigor”. Na inaugurację sami seniorzy przygotowali krótki program artystyczny, w którym przypomnieli, że mimo mijających lat nie czują się ani starzy, ani zmęczeni, podkreślając równocześnie, że są gotowi do aktywnej działalności i przeżywania w radości jesieni swojego życia.

–  Tydzień Miłosierdzia, który przeżywamy w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia, to czas, gdy w sposób szczególny zwracamy uwagę na szerokie pole działalności charytatywnej realizowanej przez pełnienie uczynków miłosierdzia. Jednym z tych działań jest wyjście z pomocą osobom strasznym, które nadal chcą być osobami pełnymi twórczej aktywności. Ten dom ma spełniać ich oczekiwania aktywnego spędzania jesieni swojego życia – wyjaśnił ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas.

–  Jest to placówka wsparcia dziennego pod nazwą Dom „Senior - Wigor”, w której na chwilę obecną działa bardzo aktywnie 15 seniorów z terenu Modliborzyc i okolic. Nasi seniorzy mogą korzystać z domu od poniedziałku do piątku. Organizujemy dla nich zajęcia edukacyjne, kulturalne oraz warsztaty aktywizujące i rehabilitacyjne. Naszym pragnieniem jest stworzenie tutaj prawdziwie domowej atmosfery. Seniorzy z dużą otwartością odpowiedzieli na nasze zaproszenie i już bardzo aktywnie działają. W przyszłości chcielibyśmy rozwinąć naszą działalność o szersze możliwości rehabilitacyjne oraz zaadaptować pobliski teren na strefę relaksacyjną – poinformowała Anna Świeca, kierownik domu.   

Projekt mógł powstać dzięki współpracy wielu podmiotów. Budynek dawnej plebanii użyczył na działalność miejscowy proboszcz. Ponad połowę środków na realizację projektu pozyskano z dofinansowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kolejne środki dofinansował Urząd Miasta i Gminy oraz diecezjalna Caritas.

- Jest to bardzo odpowiednie miejsce, znajdujące się blisko kościoła, z którym związana jest młodość tych osób, ich wspomnienia. Dziś to miejsce służy seniorom, jako ich nowy dom, gdzie wspólnie mogą się spotykać, wspierać i rozwijać. Cieszy to, że w działalność tej placówki włącza się młodzież, która z jednej strony aktywizuje seniorów a z drugiej sama korzysta z ich życiowego doświadczenia – podsumował ks. B. Pitucha.