Pod opieką św. Ambrożego

ks. Tomasz Lis

publikacja 12.12.2015 16:23

Prawie dwustu pszczelarzy z całej diecezji wspólnie dziękowało w sobotę 12 grudnia za tegoroczne pasieczne zbiory oraz modliło się o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo patrona w pszczelarskiej pracy.

Diecezjalne spotkanie pszczelarzy Diecezjalne spotkanie pszczelarzy
Bazylika sandomierska
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Po raz pierwszy w bazylice katedralnej w Sandomierzu spotkali się pszczelarze reprezentujący kilkanaście kół pszczelarskich z całej diecezji. O trudnej pracy pszczelarza i zagrożeniach dla pszczół we współczesnej gospodarce rolniczej mówił Jan Świś, prezes Okręgowego Związku Pszczelarskiego w Sandomierzu.

Mszy św., którą koncelebrowali kapłani pszczelarze i opiekunowie kół pszczelarskich, przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

Podczas homilii biskup Nitkiewicz nawiązał do symboliki pszczoły w Piśmie Świętym, literaturze patrystycznej oraz w heraldyce. Zauważył, że w samej tylko Bazylice św. Piotra w Rzymie ich wizerunek (związany z herbem papieża Urbana VIII) występuje ponad 500 razy. Biskup powiedział, że podobnie jak pszczoły, które produkują słodki miód, ale potrafią również boleśnie użądlić, każdy chrześcijanin powinien niestrudzenie czynić dobro i odważnie występować przeciwko złu. Ma jednocześnie przedkładać dobro wspólne nad osobiste ambicje i korzyści.

Na koniec ordynariusz sandomierski podziękował pszczelarzom za ich zaangażowanie ekologiczne, będące wyrazem odpowiedzialności za losy świata i ojczyzny.

W darach ofiarnych pszczelarze złożyli świecę paschalną dla katedry. Następnie odbyło się spotkanie formacyjno-koleżeńskie, podczas którego była okazja wymiany wzajemnych doświadczeń w pracy pasiecznej, poznania nowości pszczelarskich i wzajemnego poznania pszczelarzy z poszczególnych kół. Spotkanie zorganizował diecezjalny duszpasterz pszczelarzy ks. Wiesław Surma.