Redaktor wydania

Andrzej Capiga

|

Gość Sandomierski 50/2015

publikacja 10.12.2015 00:00

Mimo że w pogodzie bardzo późna jesień, w Zaklikowie zrobiło się gorąco.

A to za sprawą mieszkańców Lipy, Goliszowca i Gielni, którzy chcą się odłączyć od tej gminy i utworzyć własną. Na ostatniej sesji Rady Gminy radni przegłosowali też wniosek o referendum. O tym na ss. IV–V. O niezwykłej wystawie, którą można oglądać w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega – wydarzeniu na skalę ogólnopolską – można przeczytać na s. VI. Zastanawiamy się też, czy chrześcijaństwo mogło dotrzeć na obszar dzisiejszej diecezji sandomierskiej jeszcze przed 966 r. (s. VIII).