Światło wiary

ks. Tomasz Lis

|

Gość Sandomierski 49/2015

publikacja 03.12.2015 00:00

– Obchodzona rocznica jest dobrą okazją do sporządzenia „raportu o stanie naszej wiary” w wymiarze indywidualnym, parafialnym, diecezjalnym i narodowym. Potrzebujemy duchowej refleksji, aby zrozumieć, gdzie jesteśmy i co mamy czynić – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Przedstawiciele parafii otrzymali jubileuszowe świece chrzcielne  Przedstawiciele parafii otrzymali jubileuszowe świece chrzcielne
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Msza św. wraz z nieszporami pod przewodnictwem biskupa ordynariusza zainaugurowały w diecezji Rok Jubileuszowy 1050. rocznicy chrztu Polski. Na wspólną modlitwę do bazyliki sandomierskiej przybyli przedstawiciele wszystkich parafii, grup i stowarzyszeń katolickich oraz zgromadzeń zakonnych posługujących w diecezji. Mszę św. wraz z pasterzem diecezji sprawował biskup senior Edward Frankowski oraz liczni kapłani, którzy przybyli na uroczystość wraz z parafianami.

Biskup Nitkiewicz mówił w kazaniu o początkach chrześcijaństwa na polskiej ziemi. Podkreślił rolę, jaką w chrystianizacji Polski odegrał klasztor benedyktyński na Świętym Krzyżu. – Pośród mroków pogaństwa zajaśniało światło. To był początek nowej cywilizacji przewyższającej wszystkie inne, bo opartej na miłości Boga i człowieka – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Zaapelował także do kapłanów i wiernych o pielęgnowanie chrześcijańskiej spuścizny narodu. – Skarb wiary otrzymany od przodków powinien być przecież pomnażany ku pożytkowi wszystkich, zgodnie z ewangeliczną przypowieścią o talentach. Ma w jeszcze większym stopniu kształtować nasze wzajemne relacje, kulturę, a także podejście do innych narodów – mówił bp K. Nitkiewicz do zebranych w sandomierskiej bazylice.

Po homilii bp K. Nitkiewicz poświęcił zapalone świece przywiezione przez przedstawicieli wiernych z poszczególnych parafii, które są głównym znakiem jubileuszu. Te świece będą przez cały rok w parafiach wyeksponowane w prezbiterium przy ołtarzu i palić się będą podczas niedzielnych i świątecznych Mszy Świętych. Podczas obchodów jubileuszu chrztu Polski w kościołach parafialnych zostaną także odnowione chrzcielnice oraz będą prowadzone katechezy chrzcielne.