Pilna potrzeba odnowy

Andrzej Capiga

publikacja 23.08.2015 16:16

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii Ruchu dla Lepszego Świata dotarła do Szewnej.

Czas na fotki Czas na fotki
Każda grupa miała swoje zdjęcie z biskupem
Andrzej Capiga /Foto Gość

Przybyło ponad  300 osób z 15 parafii. Tegoroczna, jubileuszowa pielgrzymka,  przebiegła pod hasłem „Parafia wspólnotą nawrócenia i wiary w Ewangelię”. Gospodarzem była parafia św. Mikołaja w Szewnej.

W pierwszym dniu, w sobotę, uczestnicy spotkali się sanktuarium na Świętym Krzyżu. Tam też uczestniczyli w Eucharystii i zwiedzili sanktuarium. Na zakończenie wzięli udział w adoracji Krzyża Świętego i wyjechali do Szewnej. Tam, w hali sportowej gimnazjum, odbyła się prezentacja parafii zakończona Apelem Jasnogórskim.

W niedzielę natomiast uczestnicy pielgrzymki spotkali się w grupach na konferencjach, gdzie dzieli się doświadczeniami, radościami, a także problemami, jakie powstają podczas pracy nad posoborową odnową parafii realizowaną w ramach Ruchu na Rzecz Lepszego Świata.

- W Kościele posoborowym jest miejsce i czas na parafię, na apostolstwo świeckich: mężczyzn i kobiet, młodych i starszych, na mądre zaangażowanie, które napełni tę starą, tradycyjną strukturę nowym duchem. Jest więc czas na pilną odnowę, bo inaczej grozi jej martwota i śmierć - powiedział ks. Mieczysław Mateusz Nowak, pierwszy dyrektor Ruchu Dla Lepszego Świata w Polsce.

Uczestnicy pielgrzymki przenieśli się potem do świątyni, gdzie przy ołtarzu, dawali swoje świadectwa. Moderatorem tej części był ks. Adam Lewandowski, proboszcz archikatedry lubelskiej. Punktem kulminacyjnym tego dnia była Msza św., której przewodniczył sandomierski ordynariusz bp Krzysztof Nitkiewicz. 

Podczas homilii biskup mówił o potrzebie osobistego nawrócenia, które przebiega w trzech płaszczyznach: pierwsza dotyczy uczestnictwa we Mszy św., druga relacji z bliźnim i ze wspólnotą a trzecia - dzieła ewangelizacji.

- Kiedy myślimy o wspólnocie, którą jako ludzie wierzący mamy budować, zawężamy ją często do pobożnych, doktrynalnie poprawnych i ofiarnych katolików. Tymczasem Chrystus chce abyśmy spotykali Go również w osobach, przeżywających wiarę w inny sposób, które nie miały szczęścia urodzić się i wychować w religijnej rodzinie albo z powodu szczególnych okoliczności oddaliły się od Kościoła. Chrystus pragnie abyśmy budowali wspólnotę z ludźmi odrzuconymi z powodu nałogu, ubóstwa, popełnionych błędów, z obcokrajowcami. Chodzi o budowanie z nimi wspólnoty, a nie tylko o zaspakajanie najbardziej elementarnych potrzeb, co skądinąd może stanowić dobry początek, ale nie wystarcza. Parafia musi być domem dla wszystkich. Każdy ma prawo wejść do świątyni, na plebanię, poprosić o pomoc kapłana, tak w sprawach duchowych jak i w materialnych. Nie wystarczy jednak czekać, aż ktoś przyjdzie. Parafia i diecezja mają swoje peryferie, o których nie możemy zapominać. Trzeba uczciwie powiedzieć, że bardzo wiele udało się zrobić w tej dziedzinie, że ciągle pojawiają się nowe inicjatywy i nie brakuje ludzi śpieszących z pomocą bliźniemu. Oni nie szukają blasku fleszy, telewizyjnych studiów i szpalt gazet, z których będą mogli pouczać innych, na czym polega miłość bliźniego. Zmagają się, na co dzień z brakiem środków i trudnościami biurokratycznymi, ale nie ustają w swojej miłości do drugiego człowieka. Nie ustawajmy najdrożsi w tym dziele miłości. Taka postawa ewangelizuje, bo z jednej strony umacnia wiarę tych, którzy praktykują uczynki miłości z drugiej pociąga innych ku Chrystusowi – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Obecnie Ruch na Rzecz Lepszego Świata działa tylko w trzech parafiach sandomierskiej diecezji: św. Mikołaja w Szewnej, św. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim - Denkowie.