Malarze malarzowi

mw

|

Gość Sandomierski 34/2015

publikacja 20.08.2015 00:00

Ukłonem w stronę Mariana Ruzamskiego było zorganizowane po raz pierwszy Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne noszące jego imię.

 Uczestnicy dzikowskiego sympozjum podczas wernisażu Uczestnicy dzikowskiego sympozjum podczas wernisażu
Marta Woynarowska /Foto Gość

Przez 10 dni w zamku Tarnowskich gościli wybitni artyści z Polski, Litwy i Słowacji. Pokłosiem ich spotkania był wernisaż wystawy prezentującej prace powstałe w trakcie sympozjum. – Dzików jest miejscem szczególnym, nacechowanym wspaniałą sztuką i bogatymi tradycjami kolekcjonerskimi – zauważył prof. Marek Sak, który zabrał głos w imieniu artystów uczestniczących w seminarium. – Chciałbym podziękować gospodarzowi tego miejsca, dyrektorowi Tadeuszowi Zychowi, za umożliwienie nam spotkania i stworzenie wspaniałej atmosfery. Wieczorami odbywaliśmy długie i czasami zacięte dyskusje dotyczące teorii sztuki, był również czas na autoprezentacje poszczególnych uczestników, skierowane przede wszystkim do mieszkańców miasta zainteresowanych naszym sympozjum. Podczas spotkania obok dyskusji, toczących się wieczorami, powstawały obrazy wychodzące spod pędzli uczestników.

Artyści, tworząc prace, położyli nacisk nie na ich funkcję dekoracyjną, ale na przekaz treści zawierających program wyznaczający kierunek ich twórczości. – Mam nadzieję, że ten zamiar udało się nam zrealizować – dodał M. Sak. Sympozjum, zorganizowanemu przez Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, przyświecały trzy cele. – Pierwszy to uświetnienie obchodzonego w Tarnobrzegu Roku Mariana Ruzamskiego – podkreślił dr hab. Tadeusz Zych, dyrektor muzeum. – Mam nadzieję, że patrząc tam z góry, cieszył się z powstających prac. Drugim celem było stworzenie odpowiedniej platformy, sprzyjającej wymianie poglądów na temat roli sztuki w dzisiejszym świecie i miejsca artystów. I wreszcie trzeci – dla nas, czyli tarnobrzeżan i muzealników, najważniejszy – stanowiło zainicjowanie nowej kolekcji obrazów, gromadzącej malarstwo współczesne. W I Międzynarodowym Sympozjum Artystycznym uczestniczyli: prof. Tadeusz Boruta z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, doc. Żivile Jasutyte z Wydziału Monumentalnego Malarstwa i Scenografii Vilnius Art Academy, dr hab. Krzysztof Dadak z Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, dr Krzysztof Walaszek z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prof. Jaroslav Uhel z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, dr hab. Dorota Sak z Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. Marek Sak z Wydziału Grafiki i Malarstwa, również ASP w Łodzi, oraz dr Narcyz Piórecki z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas wernisażu w imieniu władz miasta serdeczne podziękowania wszystkim artystom złożył zastępca prezydenta Józef Motyka.