Klasztorny odpust

ks. Tomasz Lis

publikacja 16.08.2015 14:29

Tłumy wiernych przybyły do Pustelni Złotego Lasu, aby z naręczami kwiatów dziękować Bogu i Maryi za tegoroczne plony.

Maryjna procesja Maryjna procesja
Odpust w Pustelni Złotego Lasu
Archiwum Pustelni

Od prawie czterech wieków rytwiańska Pustelnia w dniu Wniebowzięcia Matki Bożej, zwanym w polskiej tradycji Matką Bożą Zielną, zapełnia się tłumem wiernych, turystów i pielgrzymów przybywających wspólne świętowanie. - Ten odpust wpisany jest w okoliczną tradycję od czasów przybycia do Rytwian zakonników kamedułów. Początkowo jego wyjątkowość polegała na tym, że tego dnia do klasztoru mogły wejść także kobiety. Dziś dokładamy starań, aby ten dzień był równie wyjątkowy poprzez uroczystą oprawę Mszy św., tradycyjne kramy, czy rodzinne spotkania. Prawie każdy przybywa z przepiękną wiązanką kwiatów i polskich ziół, aby podziękować za to, czym obrodziła ziemia – podkreślał ks. Wiesław Kowalewski, dyrektor Pustelni. Na tegoroczny odpust przybyli okoliczni mieszkańcy oraz pielgrzymi i wierni z różnych regionów Polski i z zagranicy. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, okoliczni mieszkańcy, oraz delegaci różnorakich grup i służb publicznych. Odpustową sumę, której przewodniczył ks. Stanisław Szczerek poprzedziła modlitwa różańcowa prowadzona przez miejscowe koła Żywego Różańca. Podczas homilii ks. Mirosław Jadłosz z Centrum Nowej Ewangelizacji mówił o znaczeniu zawierzenia Bogu i podporządkowaniu Mu swojego życia na wzór Maryi. Na zakończenie Mszy św., zgodnie z polską tradycją dnia Matki Bożej Zielnej, zostały poświęcone przyniesione przez wiernych bukiety zbóż, ziół i kwiatów. – W skład bukietu, który lokalnie nazywamy „zielem” wchodzi kilka rodzajów polskich ziół: grzmotnik, mięta, krwawnik, szałwia. Dodawane są kłosy zbóż oraz cała rozmaitość kwiatów, aby bukiet miał piękną kolorystykę – tłumaczyła pokazując krasy bukiet pani Krystyna z Rytwian. Następnie odbyła się uroczysta procesja maryjna, podczas której niesiono wprowadzone niedawno do pokamedulskiej świątyni relikwie św. Jana Pawła II.

Przez całe popołudnie w Pustelni odpoczywali przybyli tutaj wierni oraz turyści, którzy korzystali z regionalnych atrakcji, robiąc zakupy na licznych ludowych kramach czy spacerując po klasztornych ogrodach. Rytwiański odpust to jedna z największych uroczystości w regionie, która nie tylko świadczy o coraz większej atrakcyjności turystycznej miejsca, ale o szerokiej promocji powstałego tutaj ośrodka.