Idzie nowe

Marta Woynarowska

publikacja 12.08.2015 13:21

W zamku Tarnowskich, siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, odbył się wernisaż wystawy prac powstałych podczas I Międzynarodowego Sympozjum Artystycznego im. Mariana Ruzamskiego.

Idzie nowe Wernisaż wystawy kończącej sympozjum Marta Woynarowska /Foto Gość

Spotkanie miało do spełnienia dwa cele. Pierwszy to uświetnienie obchodzonego w Tarnobrzegu Roku Mariana Ruzamskiego. – Mam nadzieję, że patrząc tam z góry cieszył się z powstających prac, czasami inspirowanych jego twórczością – mówił Tadeusz Zych, dyrektor tarnobrzeskiego muzeum. Drugim celem, było stworzenie odpowiedniej platformy, sprzyjającej wymianie poglądów na temat roli sztuki w dzisiejszym świecie i miejsca artystów. Jak przyznali sami uczestnicy dyskusje miewały bardzo intensywny przebieg, przebierając czasami wręcz formę ostrych sporów przeciągających się do późnych godzin wieczornych. – Sympozjum rozpoczęte 3 sierpnia kończymy dzisiaj pokazem prac powstałych podczas niego – mówił Tadeusz Zych. – Patrząc na zgromadzonych w sali malarzy, których dzieła możemy dzisiaj obejrzeć, mimowolnie nasuwa się spostrzeżenie, że chyba jeszcze nigdy w dziejach dzikowskiego zamku nie zdarzyło się, by na raz gościło aż tylu wybitnych artystów.

Najważniejszym jednak pokłosiem sympozjum jest rozpoczęcie tworzenia tzw. nowej dzikowskiej kolekcji obrazów. Płótna powstałe w trakcie pleneru, jego uczestnicy przekazali bowiem do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, które stały się tym samym zaczątkiem kolekcji malarstwa współczesnego. – W oparciu o parowiekową tradycję tego miejsca, postanowiliśmy kontynuować dzieło rodziny Tarnowskich – wyjaśnił T. Zych – ale wzbogacając je o nowe akcenty w sztuce.

Idzie nowe   Marek Sak, „Miasto” Marta Woynarowska /Foto Gość

W I Międzynarodowym Sympozjum Artystycznym uczestniczyli: prof. Tadeusz Boruta
z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, doc. Żivile Jasutyte z Wydziału Monumentalnego Malarstwa i Scenografii Vilnius Art Academy, dr hab. Krzysztof Dadak
z Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, dr Krzysztof Wałaszek
z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prof. Jaroslav Uhel z Univerzita Mateja Bela u Banskej Bystrici, dr hab. Dorota Sak z Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. Marek Sak z Wydziału Grafiki i Malarstwa również ASP w Łodzi oraz dr Narcyz Piórecki z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas wernisażu w imieniu władz miasta serdeczne podziękowania wszystkim artystom złożył zastępca prezydenta Józef Motyka.