Pielgrzymi na trasie

ks. Tomasz Lis

publikacja 04.08.2015 10:39

- Uczestnictwo w pieszej pielgrzymce jest szczególnym wyznaniem wiary. Wiary żywej, która pociąga i skłania do refleksji. Może być również wyznaniem wiary poszukującej i kruchej, która potrzebuje wzmocnienia i odrodzenia. Jednak i ona w jakiś sposób znajduje swoje uzewnętrznienie, objawia się – mówił do pielgrzymów bp Krzysztof Nitkiewicz.

Pielgrzymów poprowadził bp K. Nitkiewicz Pielgrzymów poprowadził bp K. Nitkiewicz
Diecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Po raz trzydziesty drugi wyruszyła diecezjalna pielgrzymka do trony Czarnej Madonny. Tegorocznym hasłem pielgrzymowania są słowa: „Błogosławieni czystego serca”.

Pielgrzymka wędruje w czterech kolumnach: janowskiej, stalowowolskiej, ostrowieckiej i sandomierskiej. Podczas wędrowania pątnicy modlą się o dobre przygotowanie i owocne przeżycie Światowych Dni Młodzieży.

Jako pierwsi na szlak wyruszyli pielgrzymi z Janowa Lubelskiego. W dwu grupach wędruje ponad 250 pątników. Ci pielgrzymi mają do pokonania najdłuższą trasę.

W kolumnie sandomierskiej w trzech grupach pielgrzymuje blisko 300 osób. Mszy św. inaugurującej sandomierską pielgrzymkę przewodniczył bp K. Nitkiewicz. Wraz z nim Eucharystię sprawowali kapłani, którzy towarzyszą pielgrzymom podczas drogi na Jasną Górę. W sandomierskiej katedrze wspólnie modlili się pielgrzymi z kolumny sandomierskiej i janowskiej. Podczas homilii biskup mówił o duchowym wymiarze pielgrzymowania. - Uczestnictwo w pieszej pielgrzymce jest szczególnym wyznaniem wiary. Wiary żywej, która pociąga i skłania do refleksji. Może być również wyznaniem wiary poszukującej i kruchej, która potrzebuje wzmocnienia i odrodzenia. Jednak i ona w jakiś sposób znajduje swoje uzewnętrznienie, objawia się. Chrześcijanin nie może ukrywać swojej wiary. Nie może ograniczać jej do sfery osobistej. Mamy wędrować drogami tego świata, drogami naszej Ojczyzny, wyznając odważnie, że Chrystus jej naszym Panem. W tym sensie pielgrzymka jest szkołą wiary. Ona uczy żyć po chrześcijańsku również z racji na swój wymiar społeczny. Pozwala wznieść się ponad własne „ja” i budować wspólnotę z drugim człowiekiem, którego nazywamy siostrą i bratem. Widzimy w nim siostrę i brata. Takiego poczucia wspólnoty brakuje nierzadko nawet w naszych parafiach – podkreślał biskup. - Wykorzystajcie dobrze drodzy pielgrzymi ten niezwykły czas. Niech wasze pielgrzymowanie będzie źródłem łaski dla was samych i dla innych, dla całego naszego Kościoła i Polski – dodał hierarcha.

Tego samego dnia wyruszyła także kolumna stalowowolska. To najliczniejsza kolumna licząca blisko tysiąc osób i idąca w sześciu grupach: Urszula, Jadwiga, Barbara, Michał, Wincenty oraz łączona Jolanta-Florian.

Kolumna ostrowiecka składa się z dwu grup: złota wyruszyła z parafii pw. św. Michała Archanioła, a błękitna z kościoła pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Ta kolumna liczy ponad 200 pątników.

Pośród pielgrzymów idzie wielu młodych, jak również całe rodziny. Nie zawiedli także i stali pątnicy, którzy od lat podążają pielgrzymią trasą na Jasną Górę. Pielgrzymią towarzyszom także kapłani, klerycy, siostry zakonne oraz grupy muzyczne, kwatermistrzowskie i medyczne.

- Dziękuję Matce Bożej za to, że mogę po raz kolejny do Niej pielgrzymować. Zaczęło się wszystko gorącej zachęty księdza proboszcza. Po raz pierwszy poszłam z dwojgiem małych dzieci, które do dziś jak tylko mogą pielgrzymują już ze sowimi rodzinami. Zawsze niosę ze sobą intencje pielgrzymowania oraz prośby i podziękowania tych, którzy mi je powierzają – mówiła pani Teresa, pielgrzymująca już po raz osiemnasty na Jasną Górę.

Pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę w wielu parafiach diecezji będą towarzyszyć pielgrzymi duchowi poprzez modlitwę i pamięć. W niektórych parafiach każdego wieczoru duchowi pielgrzymi będą się gromadzić na wieczornych Apelach Jasnogórskich w łączności z pątnikami na trasie wędrowania.

Wszystkie cztery kolumny, 12 sierpnia spotkają się przed Częstochową, aby razem wkroczyć do jasnogórskiego sanktuarium i pokłonić się Jasnogórskiej Królowej Polski. Podczas Mszy świętej na Jasnej Górze podziękują za pielgrzymi trud i złożą swoje pątnicze intencje.