Redaktor wydania

ks. Tomasz Lis

|

Gość Sandomierski 29/2015

publikacja 16.07.2015 00:00

Dawne przysłowie „nie święci garnki lepią” straciło całkiem aktualność.

Garncarstwo już dawno weszło na listę ginących zawodów. Odbywające się od kilku lata warsztaty garncarskie w Łążku Garncarskim mają za cel wskrzeszenie lokalnej tradycji wyrabiania w glinie. Przybyli tam mistrzowie koła i gliny zdradzili kilka sekretów powstawania glinianych dzbanków, wazonów czy talerzy. Na odtworzonych dawnych kołach pokazywali techniki toczenia i wylepiania naczyń oraz wyrobu kafli piecowych. Obecność wielu młodych na warsztatach napawa optymizmem, że dawny fach znajdzie nowych fascynatów i artystów. O tajemnicach garncarstwa piszemy na ss. IV–V.