Redaktor wydania

Marta Woynarowska

|

Gość Sandomierski 25/2015

publikacja 18.06.2015 00:00

Bawi ludzkość od ponad 2,5 tys. lat. Jego ojczyzną jest starożytna Grecja.

Mimo dłuższych lub krótszych kryzysów, czasami wręcz zaniku, potrafił się odradzać i dzisiaj znów widownie wypełniają się do ostatniego miejsca. Teatr, bo o nim mowa, to jedna z bardziej magicznych dziedzin kultury. A aktorzy teatralni to elita tego środowiska. Do niej należy zaliczyć również aktorów grających z teatrach amatorskich. O tym, czym jest flirt z Melpomeną, opowiadają na ss. IV–V.