Patriotyzm po polsku

Andrzej Capiga

publikacja 11.06.2015 19:59

Wszystkie pielgrzymki św. Jana Pawła II do kraju były najpiękniejszą lekcją patriotyzmu.

Konferencja o patriotyzmie Konferencja o patriotyzmie
Każdy uczestnik konferencji otrzymał w prezencie książkę
Andrzej Capiga /Foto Gość

Patriotyzm w teorii i praktyce to tytuł naukowej konferencji, która odbyła się w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. - 2015 został ogłoszony przez Sejm Rokiem św. Jana Pawła II. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się liczne sympozja i wykłady poświęcone jego życiu i dziełu. Zostawił nam wielkie dziedzictwo, które mamy zgłębić i przekazywać młodemu pokoleniu. Także na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli chcemy włączyć się w tę inicjatywę, podejmując temat patriotyzmu w teorii i praktyce życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Św. Jan Paweł II był wielkim patriotą. Swoim życiem i nauczaniem przywracał sens słowu patriotyzm - powiedział prof. Włodzimierz Dłubacz.

Zdaniem bp. Edwarda Frankowskiego, św. Jan Paweł II nie tylko uczył, ale i wychował w duchu patriotyzmu, a wszystkie jego pielgrzymki do kraju były najpiękniejszą jego lekcją. - Także w młodzieńczej twórczości Karola Wojtyły są tego wyraźne ślady. Metaforą cierpiącej Polski jest na przykład napisany w 1940 r. „Hiob” oraz dramat „Jeremiasz” - powiedział bp E. Frankowski.

Konferencję zorganizowały Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka Wydziału Filozofii  KUL w Lublinie oraz Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli. Zakończyła ją promocja książki pt. „Wokół pojęcia świętości” wydanej pod redakcją prof. Włodzimierza Dłubacza w 10. rocznicę śmierci i 1. rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II.