Finałowa gala Eutrapelii

ks. Tomasz Lis

publikacja 11.06.2015 19:26

Myślą przewodnią tegorocznych przeglądów form artystycznych było hasło: "Błogosławieni, którzy czynią pokój". Na podsumowanie artystycznych występów przybyło kilkadziesiąt grup reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z całej diecezji.

Występ finałowy Występ finałowy
Zespół Pieśni i Tańca Racławice
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Wspólne spotkanie rozpoczęła Msza święta w kościele pw. Opatrzności Bożej, którą pod przewodnictwem pasterza diecezji bp. Krzysztofa Nitkiewicza sprawowali kapłani, katecheci, duszpasterze i opiekunowie młodzieżowych grup artystycznych. Podczas homilii ks. Robert Utnik przypomniał, że festiwal Eutrapelia to czas wspólnych spotkań, okazja do zaprezentowania swoich zdolności oraz czas promowania wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Podkreślał, że udział w tegorocznym festiwalu był dla młodych okazją do bycia świadkami pokoju, miłości i ewangelicznej nadziei.

Biskup ordynariusz, dziękując młodym za udział i zaangażowanie w tegoroczne etapy festiwalu, wskazał, że jedynym źródłem pokoju jest Chrystus, który wprowadza w relacje między ludzkie miłość i ład. Biskup zachęcał młodych, aby nie obawiali się otworzyć swoich serc na Bożą miłość, która uzdalnia do przemiany tego świata na lepsze.

W podsumowaniu młodzieżowego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, oświatowych oraz samorządowych, które wspierają coroczną realizację Eutrapelii. Nie zabrakło także władz szkolnych oraz młodzieży, która prezentowała swoje formy artystyczne.

Druga część finałowego spotkania odbyła się w stalowowolskim Miejskim Domu Kultury, gdzie bp K. Nitkiewicz wręczył festiwalowe laury oraz nagrody i upominki wszystkim zespołom, które wzięły udział w tej edycji przeglądu młodzieżowych form artystycznych. – W tej edycji kapituła festiwalu odwiedziła 25 szkół ponadgimnazjanych, które poprzez różne formy artystyczne włączyły się do przeglądu. Trzeba podkreślić, że młodzi z roku na rok wykazują coraz większą inicjatywę w doborze form artystycznych, aby wyrazić swoją interpretację festiwalowego hasła. Było dużo programów, w których młodzi połączyli kilka form artystycznych w przygotowywaniu swoich występów. Łączą to, co tradycyjne i nowoczesne, aby pokazać swoje zdolności i wyrazić swoje artystyczne przemyślenia. To nas organizatorów bardzo cieszy i jednocześnie rozwija – mówiła Alicja Szewczyk, koordynator Festiwalu Eutrapelia.

Podczas finałowego przedstawienia na scenie MDK-u wystąpili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, działającego przy Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z wybranymi programami artystycznymi i występami wokalnymi.

Na zakończenie organizatorzy podziękowali przede wszystkim młodzieży za ich zaangażowanie i udział w przeglądzie, dyrektorom, nauczycielom i opiekunom za wspieranie młodzieży w ich artystycznych pasjach oraz wszystkim, którzy wspierali tegoroczne Eutrapelia.