Młodzi znawcy Biblii

ks. Tomasz Lis

publikacja 02.06.2015 23:22

- Pytania nie były łatwe, jak również i zakres wiedzy jaki mieli opanować uczniowie w ramach konkursu. Podziwiamy ich zaangażowanie i zdobytą wiedzę, gdyż o zwycięstwie za każdym razem decydowała dodatkowa pula pytań – komentował konkurs ks. Marek Bednarz, jeden z organizatorów.

Laureaci konkursu biblijnego Laureaci konkursu biblijnego
Finał olimpiady odbył się w Sandomierzu
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Finał etapu diecezjalnego XVIII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie” zgromadził zwycięzców etapów dekanalnych. Konkurs rozgrywany był w dwu kategoriach: szkoły podstawowej i gimnazjum i obejmował zakres wiedzy z treści ksiąg Listu do Rzymian oraz 1 i 2 Listu do Koryntian.

Etap diecezjalny składał się z części pisemnej w której finaliści musieli odpowiedzieć na 25 pytań konkursowych. Po sprawdzeniu testów jury wyłoniło osoby które osiągnęły największą liczbę punktów. O zwycięstwie i w jednej i drugiej grupie wiekowej musiała rozstrzygnąć dogrywka. Najlepszymi znawcami wiedzy biblijnej okazali się: w grupie uczniów szkoły podstawowej I miejsce zdobył Jan Lis z Opatowa, II miejsce Karolina Sasiela z Dzikowca i III miejsce Macias Patryk z Koniemłoty. W grupie wiekowej gimnazjalistów I miejsce zdobyła Natalia Dziuba z Godziszowa, II miejsce Paulina Drzymała z Nowosielca i III miejsce Aleksandra Pocheć z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Uczestników konkursu odwiedził bp Krzysztof Nitkiewicz, który pogratulował młodym ich wiedzy biblijnej podkreślając równocześnie znaczenie Słowa Bożego w pogłębianiu i kształtowaniu osobistej wiary. Biskup zachęcał także obecnych, aby sięgali jak najczęściej do Pisma świętego i inspirowali do tego swoich rówieśników wskazując im wartości, jakie niesie Boże Słowo. Biskup wręczył laureatom konkursu dyplomy i nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i nagrody.

- Ten konkurs, co roku gromadzi wielu młodych ludzi, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości w znajomości wiedzy biblijnej a równocześnie staje się on inspiracją do spotkania ze Słowem Bożym, które jest żywe i skuteczne, zdolne przemieniać serce każdego z nas, a przez to również rzeczywistość, w której żyjemy – podkreślał ks. Marek Bednarz.