Redaktor wydania

ks. Tomasz Lis

|

Gość Sandomierski 20/2015

publikacja 14.05.2015 00:00

Gdy chcemy poświadczyć pewność dotrzymania danego słowa, często powołujemy się na postać tego średniowiecznego rycerza, mówiąc, że można na kimś polegać jak na Zawiszy.

Pochodzący z Garbowa pod Sandomierzem rycerz od ponad dwu dekad jest patronem odtworzonej miejscowej chorągwi rycerskiej. W tym roku mija 600 lat od jego spektakularnego sukcesu na jednym z turniejów rycerskich. O losach Zawiszy Czarnego, jego nie tylko rycerskim kunszcie oraz o tym, w jaki sposób stał się niepokonanym rycerzem XV-wiecznej Europy, piszemy na ss. IV–V.