Idą, by służyć

ks. Tomasz Lis

publikacja 09.05.2015 17:14

- Kościół żyje i niesie w sobie przyszłość świata. Wy młodzi jesteście przyszłością Kościoła i ludzkości. Jesteście młodym obliczem Kościół. On potrzebuje was młodych, aby ukazać światu oblicze Jezusa Chrystusa - mówił bp senior Edward Frankowski.

Nowi diakoni Nowi diakoni
Święceń udzieli bp senior Edward Frankowski
ks. Adam Stachowicz

W kościele św. Stanisława biskupa i męczennika w Modliborzycach bp Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

We wspólnej modlitwie w intencji alumnów piątego roku wzięli udział przełożeni, wychowawcy, alumni sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze kandydatów do diakonatu, siostry zakonne oraz rodziny i przyjaciele kandydatów do kapłaństwa.

Po Ewangelii ks. Jan Biedroń, rektor WSD, poprosił biskupa o udzielenie sakramentu diakonatu. Ksiądz Rektor, przedstawiając kandydatów, zaświadczył o ich odpowiednim przygotowaniu na urząd diakona.

W homilii bp Edward Frankowski nawiązywał do posługi jaką mają pełniąc diakonii.

- Kościół żyje i niesie w sobie przyszłość świata. Wy młodzi jesteście przyszłością Kościoła i ludzkości. Jesteście młodym obliczem Kościół. On potrzebuje was młodych, aby ukazać światu oblicze Jezusa Chrystusa - powiedział bp E. Frankowski.

Po homilii kandydaci złożyli przyrzeczenia posłuszeństwa biskupowi, celibatu oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza). W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka. Nowym diakonom od początku formacji seminaryjnej patronuje bł. ks. Jerzy Popiełuszko, o czym na koniec przypomniał ks. Jan Biedroń składając im życzenia.

- W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy czas rekolekcji przed święceniami diakonatu. Przewodnikiem w ćwiczeniach duchowych był ks. Dariusz Sidor, ojciec duchowny naszego seminarium. Po odbytych rekolekcjach w obecności ks. Rektora Jana Biedronia, księży przełożonych, kleryków złożyliśmy uroczyste wyznanie wiary oraz deklaracje zobowiązań płynących z przyjętych święceń. Miało to miejsce podczas nabożeństwa majowego w naszym kościele seminaryjnym - przypomniał diakon Łukasz Kołodziej.

Nowi wyświęceni diakoni: Kałuża Krystian z parafii św. Mikołaja w Szewnej, Kołodziej Łukasz z parafii Narodzenia NMP w Jeżowem, Sajdak Daniel z parafii św. Stanisława w Modliborzycach, Wasil Mariusz z parafii MB Królowej Polski w Andrzejowie, Wilk Piotr z parafii św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim i Żelazko Dominik z parafii MB Różańcowej w Stalowej Woli.