Skojarzyć naukę z pracą

Andrzej Capiga

publikacja 11.04.2015 18:47

Na zamku w Baranowie Sandomierskim odbyła się konferencja pt. „Kadry przyszłości, klastry nowoczesnej gospodarki".

Nauka i biznes Nauka i biznes
Nagrodzeni propagatorzy kojarzenia biznesu z nauką
Robert Fila

Jej organizatorem była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan. Celem konferencji była promocja szkolnictwa zawodowego, współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami oraz dyskusja na temat roli klastrów w nowoczesnej gospodarce. Podczas konferencji wiceprezes zarządu ARP S.A. Marcin Zieliński przedstawił strategię agencji zawierającą również działania w obszarach dotyczących szkolnictwa zawodowego, rozwoju struktur klastrowych oraz wspierania przedsiębiorczości.

- Dla spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi przewiduje się rolę pośrednika odpowiedzialnego za kojarzenie biznesu z edukacją  – podkreślił  wiceprezes Marcin Zieliński. Dyrektor oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu Maciej Ślęzak przedstawił z kolei działania podjęte przez strefę na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na przykładzie Klastra Edukacji Zawodowej przy TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. - Chcemy stworzyć system, który zaczyna się w gimnazjach, a poprzez szkoły zawodowe, przy wsparciu i zaangażowaniu pracodawców, zagwarantuje efektywne kształcenie zawodowców. Temu na służyć założony na początku 2015 r. Klaster Edukacji Zawodowejwyjaśnił Maciej Ślęzak.

Uroczystym akcentem konferencji było wręczenie nagród ministra gospodarki dla przedsiębiorców, szkół oraz samorządów  za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Nagrody w imieniu ministra wręczali Ewa Kowalczuk – przedstawiciel ministra gospodarki, Marcin Zieliński oraz Maciej Ślęzak. Nagrody otrzymali przedsiębiorcy współpracujący ze szkołami: Huta Stalowa Wola S.A., Uniwheels Production Poland Sp. z o.o., Alumetal Poland Sp. z o.o., Armatoora S.A., Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.; szkoły zawodowe: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespół Szkół w Gorzycach; powiaty tworzące warunki sprzyjające rozwojowi szkolnictwa zawodowego: stalowowolski, niżański i tarnobrzeski.

Podczas konferencji przedstawiono też dobre praktyki współpracy na linii szkoła  pracodawcy. Tutaj swoje modele współpracy z przedsiębiorcami zaprezentowały szkoły: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespół Szkół w Gorzycach.

W drugiej części konferencji dyskutowano o klastrach i ich roli w rozwoju gospodarczym. Przedstawiciel Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli Antoni Kopyto zaprezentował modele współpracy w warunkach nowej perspektywy finansowej 2014–2020. Następnie Ryszard Jania, prezes klastra motoryzacyjnego EAA (East Automotive Alliance) i jednocześnie prezes zarządu Pilkington Automotive, zaprezentował nowo powstały Klaster Automotive zrzeszający największych producentów z branży motoryzacyjnej funkcjonujących m.in. na terenie TSSE EURO-PARK Wisłosan.