Chrzcielne przyrzeczenia

ks. Tomasz Lis

publikacja 04.04.2015 21:59

Podczas wielkosobotniej liturgii bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił czterem osobom sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, podkreślając, że przyrzeczenia chrzcielne są ich życiowym zobowiązaniem.

Obrzęd chrztu dorosłych Obrzęd chrztu dorosłych
Wigilia Paschalna w Sandomierzu
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Bogatą w symbole i znaczenie liturgię chrześcijańskiego czuwania przed zmartwychwstaniem Chrystusa rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i paschału, świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa.

Przy świetle paschału i zapalonych przez wiernych świec w świątyni odśpiewano Orędzie paschalne, które wyjaśnia symbolikę światła, którym jest Chrystus powstający z mroku śmierci do życia.

Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Podczas homilii, zwracając się do katechumenów zauważył, że historia ich życia toczyła się początkowo bez Chrystusa, z daleka od Kościoła.

- W pewnym momencie zapragnęliście jednak innego, lepszego życia i odkryliście, że może je dać tylko Chrystus. Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie, mówi św. Augustyn. Katechumenat pomógł Wam poznać Chrystusa, Jego naukę, Kościół w którym On jest obecny i działa. Teraz pragniecie przez chrzest złączyć z Nim swoje losy na zawsze. Chcecie być uczestnikami Jego Paschy. On Was przeprowadzi ze śmierci do życia - mówił biskup.

- Wydawać by się mogło, że Wasza postawa jest anachroniczna wobec nagłaśnianych aktów apostazji, które postrzegane są nieraz jako znaki czasu. Nic bardziej mylnego. To właśnie Wy jesteście znakiem czasu, również dla nas ochrzczonych. Wasza decyzja o przyjęciu chrztu pokazuje, że świat nie może dać pełni szczęścia, że sam nie wystarcza, że bez Boga wszystko jest prowizoryczne i niepewne. Przypominacie dzisiaj ochrzczonym jak wielkim skarbem zostali obdarzeni. Skarbem, który należy sobie cenić i pomnażać jego owoce. Chrystus nas wybrał i umiłował. W sakramencie Chrztu zostaliśmy włączeni w zbawcze misterium Jego śmierci zmartwychwstania, które uwalnia nas od zła i daje nowe życie – wskazywał hierarcha.

Po homilii biskup ordynariusz poświęcił wodę chrzcielną, a następnie udzielił sakramentu chrztu i bierzmowania katechumenom, zaś wszyscy zgromadzeni odnowili przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu. Podczas Komunii świętej nowo ochrzczeni przystąpili również po raz pierwszy do Stołu Pańskiego.

Na zakończenie modlitwy bp K. Nitkiewicz życzył wszystkim zgromadzonym odwagi i konsekwencji w wyznawaniu wiary w zmartwychwstałego Chrystusa.

Katechumeni, którzy przyjęli chrzest przez cały rok uczestniczyli w specjalnych katechezach i brali udział w obrzędach przygotowujących ich do przyjęcia tych sakramentów.

Przygotowaniem katechumenów zajmują się siostry ze Zgromadzenia św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.