Znak braterstwa

ks. Tomasz Lis

publikacja 02.04.2015 12:58

- Duch Święty daje entuzjazm wiary, entuzjazm posługi, bez którego trudno byłoby głosić skutecznie Ewangelię. Przypomina o tym nieustannie Ojciec św. Franciszek. Jeżeli wyludniają się kościoły, zaczyna brakować powołań, wynika to nie tylko z postępującej sekularyzacji i emigracji ludności. Potrzebujemy większego entuzjazmu, większego zapału w wypełnianiu naszej misji kapłańskiej, a ten pochodzi od Ducha Świętego – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz do kapłanów.

Obrzęd poświęcenia olei świętych Obrzęd poświęcenia olei świętych
Wielkoczwartkowa Msza Krzyżma
Piotr Świeca

Wielkoczwartkowa Msza Krzyżma zgromadziła wielu księży pracujących w poszczególnych parafiach i urzędach diecezjalnych, którzy podczas wspólnej modlitwy odnawiali w obecności ordynariusza swoje przyrzeczenia złożone w dniu święceń kapłańskich oraz dziękowali za dar powołania i święceń kapłańskich. Podczas homilii biskup wskazał na konieczność podjęcia działań ewangelizacyjnych nowymi metodami dostosowanymi do współczesnego człowieka. - Ewangelizacja współczesnego świata wymaga nowych metod duszpasterskich, nowego języka, bardziej otwartego sposobu bycia, posługiwania się zdobyczami techniki. Młodzi kapłani mają to już niejako w naturze, starsi muszą się przełamywać, uczyć, ale jeśli chcemy dotrzeć do każdego z Dobrą Nowiną nie mamy innego wyjścia – wskazywał bp K. Nitkiewicz. Podkreślił jednocześnie konieczność dbania o wierność Ewangelii i pogłębiania swojej wiedzy i duchowości. - Słowo Boże musi jednak pozostać Słowem Boga, wolnym od jakichkolwiek ludzkich modyfikacji. Temu właśnie służy nauczanie Kościoła i jego przepisy. Dlatego każdy kapłan musi je dobrze znać, stale pogłębiać swoje przygotowanie teologiczne i prawnicze. W pracy duszpasterskiej nie możemy być ani bezdusznymi biurokratami ani wspaniałomyślnymi dobroczyńcami, którzy hojnie szafują darami Bożymi bez stawiania żadnych wymagań. Najważniejszym prawem jest bowiem zbawienie dusz – podkreślał hierarcha.

W trakcie sprawowanej Eucharystii biskup dokonał poświęcenia olei świętych (chorych, krzyżma i katechumenów), które przez kolejny rok służyć będą przy udzielaniu sakramentów chrztu, namaszczenia chorych i święceń kapłańskich.

W tym dniu od pięciu lat odbywa się także Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Do Sandomierza przybyło wielu ministrantów, lektorów i schowanek. Spotkanie rozpoczęło się w Domu Katolickim, podczas którego omawiano sprawy formacyjne i organizacyjne. Podczas wspólnej Eucharystii biskup podziękował młodym za przybycie i prosił ich o modlitwę za kapłanów, którzy wśród nich posługują. Po zakończeniu Mszy św. biskup zaprosił przybyłych młodych pielgrzymów do wspólnego spotkania w Seminarium Duchownym. Podczas pobytu w seminarium ministranci i scholanki mogli zwiedzić zakamarki uczelni, dowiedzieć się wielu rzeczy o jej funkcjonowaniu oraz posłuchać świadectwa o powołaniu od samych alumnów.