Żyjący – ofiarom

ac

|

Gość Sandomierski 07/2015

publikacja 12.02.2015 00:00

– Wywożono ich jak skazańców w zakratowanych, bydlęcych wagonach. Związek Radziecki realizował w ten sposób opracowany wspólnie z Niemcami program niszczenia polskiego narodu – przypomniał Zbigniew Paszkiewicz, przewodniczący stalowowolskiego Koła Związku Sybiraków.

Stalowowolscy sybiracy  z uczniami Jedenastki Stalowowolscy sybiracy z uczniami Jedenastki
Andrzej Capiga /Foto Gość

Hymn sybiraków odśpiewany przez uczniów PSP nr 11 rozpoczął Eucharystię w kościele pw. św. Floriana w Stalowej Woli, podczas której modlitwą i chwilą zadumy uczczono ofiary etnicznych czystek. Sprawował ją ks. Jan Kozioł. W świątyni zgromadzili się członkowie stalowowolskiego koła Związku Sybiraków, przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie, harcerze, strzelcy. – 10 lutego 1940 r. Związek Radziecki deportował na Syberię tamtej mroźnej zimy około 220 tys. Polaków.

Była to pierwsza z czterech masowych deportacji z terenów przyłączonych w 1939 r. do Związku Radzieckiego w wyniku układu Stalina z Hitlerem o rozbiorze Polski. Większość z nich stanowiły kobiety i dzieci, często niemowlęta. Tam umierali z głodu i z powodu chorób zakaźnych. W naszym, już nielicznym, kole sybiraków są osoby, które jako dzieci zaznały losu deportacji. Każdy utracił tam kogoś bliskiego – dodał Zbigniew Paszkiewicz. Natomiast wśród 24 tysięcy rozstrzelanych w 1940 r. polskich oficerów i policjantów było sześciu mieszkańców Stalowej Woli, w tym Henryk Kuc, który przed wojną w Rozwadowie pracował jako sekretarz urzędu gminy. Był podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego. Walczył w obronie kraju w 1939 r. Także Walter Szenkler – pracownik huty. Zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego w 1939 r., bo tak nakazywał mu patriotyczny obowiązek. Poszedł bronić niepodległości Polski. Za tę miłość do ojczyzny zapłacił cenę życia. Osierocił wówczas 3-letnią córkę. Po Mszy św. senator Janina Sagatowska i przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Weber złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą deportowanym Polakom.