Życie Bożym darem

ks. Tomasz Lis

publikacja 02.02.2015 18:35

- Zapalona świeca to symbol czuwania, trwania w gotowości. Drogie siostry, ojcowie i bracia, czuwacie, oczekując nadejścia Oblubieńca, jak ewangeliczni Symeon i Anna. Waszą postawą budzicie całą naszą Wspólnotę z uśpienia, marazmu i bierności - mówił bp Krzysztof Nitkiewicz do zgromadzonych osób konsekrowanych.

Odnowienie ślubów zakonnych Odnowienie ślubów zakonnych
Dzień Życia Konsekrowanego
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele po raz 19. obchodzono Dzień Życia Konsekrowanego.

Tegoroczne obchody są szczególe ze względu na trwający Rok Życia Konsekrowanego ogłoszony przez papieża Franciszka.

Diecezjalne dziękczynienie za dar życia konsekrowanego odbyło się w kościele pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przybyłych ojców, braci i sióstr zakonnych. Następnie ks. Leon Siwicki, wikariusz biskupi do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wygłosił konferencję formacyjno-ascetyczną na temat: „Zakonna posługa ubogim”.

Mszy świętej, podczas której dziękowano za posługę osób zakonnych w diecezji, przewodniczył bp K. Nitkiewicz. Na wspólnej modlitwie zebrali się ojcowie i bracia zakonni, siostry zakonne oraz członkowie instytutów życia konsekrowanego. Podczas Eucharystii modlono się także o liczne i święte powołania zakonne.

Liturgia rozpoczęła się obrzędem poświęcenia świec, będących znakiem całkowitego poświęcenia Bogu. Podczas homilii ks. Jan Biedroń, rektor seminarium przypomniał sens odnawianych przez osoby konsekrowane ślubów zakonnych.

- Odnawiacie dziś ślub posłuszeństwa dla doskonalszego postępowania, zgodnego z Prawem Pańskim. Wy Jezusowi złożyliście również w darze swoje ubóstwo, aby stać się bardziej wolnymi, bo macie świadomość, że bogactwo zniewala, odbiera wolność sercu, zamyka na drugiego człowieka i wreszcie zamyka na samego Boga. Odnawiacie ślub czystości, aby pozostawać wyłącznie do dyspozycji Pana i doskonalej postępować według Prawa Pańskiego - mówił kaznodzieja.

Po homilii zgromadzone osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia zakonne i na ręce biskupa złożyły zapalone świece znak swojego oddania Bogu i gotowości służenia wspólnocie Kościoła.

- Zapalone świece, które dały dzisiejszemu świętu popularną nazwę - „gromniczna”, dobrze oddają rolę osób konsekrowanych w Kościele. Zapalona świeca to symbol czuwania, trwania w gotowości. Drogie siostry, ojcowie i bracia, czuwacie oczekując nadejścia Oblubieńca jak ewangeliczni Symeon i Anna. Waszą postawą budzicie całą naszą Wspólnotę z uśpienia, marazmu i bierności. Wprowadzacie do naszych serc zbawienny niepokój, że nie wszystko jest w porządku, że można zrobić więcej i lepiej, że nie należy ustawać ani na chwilę. Dziękujemy dzisiaj za wasze świadectwo, za modlitwę, za codzienny trud - mówił bp K. Nitkiewicz do osób konsekrowanych na zakończenie wspólnej modlitwy.

Po zakończeniu Eucharystii wspólne świętowanie przedłużyła agapa.

W diecezji sandomierskiej posługuje 10 męskich zgromadzeń zakonnych prowadząc 12 placówek, w których pracuje blisko osiemdziesięciu zakonników. Na terenie diecezji jest dużo więcej sióstr zakonnych: 21 żeńskich zgromadzeń zakonnych prowadzi 48 domów, gdzie swoje powołanie realizuje blisko czterysta sióstr zakonnych