Uczcili św. Tomasza

ks. Tomasz Lis

publikacja 28.01.2015 23:27

- Mądrość św. Tomasza z Akwinu wyrażała się w jego dążeniu do świętości, a świątobliwość życia wielkiego doktora Kościoła uwiarygodniała głoszoną przez niego naukę. Nigdy nie szukał siebie, osobistej wygody czy zaspokojenia ambicji, ale dobra Kościoła - mówił bp K. Nitkiewicz.

Część naukowa spotkania Część naukowa spotkania
Wykład ks. Wojciecha Wojtyły
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Doroczna uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu rozpoczęła się od Mszy św. w kościele św. Michała Archanioła, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali: biskup senior Edward Frankowski, kapłani pracujący w seminarium i w urzędach kurialnych oraz księża przybyli z diecezji. We Mszy św. uczestniczyli klerycy, siostry zakonne i przedstawiciele stowarzyszenia przyjaciół WSD. Homilię wygłosił ks. Wojciech Wojtyła pracujący w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Radomiu. Podkreślił on, że głównym celem naukowej pracy i duchowego rozwoju Tomasza z Akwinu było poznawanie Boga. - Podczas formacji seminaryjnej musicie nauczyć się rozpoznawać w życiu ślady działania Boga oraz uczyć się coraz głębiej poznawać siebie. Jest wam to potrzebne, gdyż każdy z was będzie kiedyś wychowawcą i będzie prowadził innych. A prowadzić drugiego może tylko ten, kto wcześniej siebie pozwolił prowadzić innym - mówił kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii do alumnów i wychowawców seminaryjnych zwrócił się również bp K. Nitkiewicz. - Mądrość św. Tomasza z Akwinu wyrażała się w jego dążeniu do świętości, a świątobliwość życia wielkiego doktora Kościoła uwiarygodniała głoszoną przez niego naukę. Nigdy nie szukał siebie, osobistej wygody czy zaspokojenia ambicji, ale dobra Kościoła. Formacja duchowa i intelektualna, zarówno ta w seminarium, jak i kontynuowana w życiu kapłańskim prowadzi nas podobnymi ścieżkami. One nie mogą się rozchodzić, zarastać trawą, urywać się, gdyż to przynosi szkodę. Jak żałosny jest widok „kapłana naukowca”, który nie ma czasu na wypełnianie obowiązków swojego stanu, który nie angażuje się w życie diecezji i dąży jedynie do osiągnięcia własnych celów. Prośmy więc o opiekę św. Tomasza z Akwinu i bądźmy dla siebie nawzajem nauczycielami na drogach wiary. Jest również moim wielkim pragnieniem, aby kapłani, którzy pogłębili swoje studia, zdobyli stopnie naukowe lub to czynią obecnie, angażowali się mocniej w życie naszej diecezji. Tyle dobrego można tu jeszcze uczynić - podsumował biskup.

Na drugą część spotkania wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Akademię rozpoczęto śpiewem prowadzonym przez chór alumnów. Głos zabrał ks. Jan Biedroń, rektor seminarium, wprowadzając zebranych w życie i posługę św. Tomasza z Akwinu. Następnie ks. Wojciech Wojtyła wygłosił wykład na temat: „Wychowanie do uczestnictwa. Od uczestnictwa do solidarności”. Na zakończenie wszystkim podziękował gospodarz uroczystości.