Wschodni zaciąg

Andrzej Capiga

|

Gość Sandomierski 02/2015

publikacja 08.01.2015 00:00

– Wkrótce wyruszymy do ukraińskich szkół średnich z konkretną ofertą. Już promujemy się w rzymskokatolickich parafiach na zachodzie Ukrainy – mówi ks. dr hab. Roman B. Sieroń.

Obok polskich studentów pojawią się wkrótce młodzi ludzie z Ukrainy Obok polskich studentów pojawią się wkrótce młodzi ludzie z Ukrainy
Andrzej Capiga /Foto Gość

Współpraca Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli ze środowiskiem naukowym Ukrainy trwa od kilkunastu lat. Początki sięgają wizyt profesorów pedagogiki, prawa czy socjologii z Ukrainy, którzy wzmacniali rodzimą kadrę. W historię ośrodka KUL w Stalowej Woli wpisały się nazwiska pań profesor Nelli Nyczkało czy Tamary Hovorun, obecnie do tego grona dołączyła prof. Lilla Morska.

Współpraca wiąże się też z wymianą kadry naukowej, organizacją wspólnych sympozjów, konferencji i paneli dyskusyjnych, zarówno w Stalowej Woli czy Sandomierzu, jak i we Lwowie, Tarnopolu, Winnicy, Łucku czy Kijowie. Na tej wzmożonej wymianie międzynarodowej skorzystał również wydziałowy kwartalnik pedagogiczno-socjologiczny „Społeczeństwo i Rodzina”, który ostatnio dostał aż 8 punktów w punktacji ministerialnej, co sytuuje go w grupie czasopism naukowych o charakterze krajowym.

Spłacamy dług

Kadra naukowo-dydaktyczna stalowowolskiego KUL pomaga też uczelniom rzymskokatolickim w archidiecezji lwowskiej. – Spłacamy tak, z błogosławieństwem biskupa sandomierskiego, dług zaciągnięty „w czasach rzymskich” u najbliższego współpracownika św. Jana Pawła II, a dziś arcybiskupa metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego – mówi ks. dr hab. Roman B. Sieroń, kierownik katedry pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. – Związani ze stalowowolskim KUL-em księża wykładają w lwowskim Seminarium Duchownym i tamtejszym Instytucie Teologicznym m.in. biblistykę, katechetykę, patrologię. Wspólnie z rzymskokatolickimi uczelniami Lwowa organizujemy cykliczne konferencje naukowe, jak choćby międzynarodową konferencję biblijno-pedagogiczną podczas jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej.

Postęp i klasyka

Od nowego roku akademickiego Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie liczy bardzo na przyszłych studentów z Ukrainy. Ma w ofercie atrakcyjne kierunki studiów, w tym zarówno te najnowocześniejsze, jak inżynieria materiałowa czy inżynieria środowiska, jak i te sprawdzone, jak prawo, pedagogika czy ekonomia. Powołano już koordynatora ds. studentów z Ukrainy, biegle władającego językami ukraińskim, angielskim i polskim. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne budynki naukowo-dydaktyczne, przyjazny campus uniwersytecki z domami studenckimi, stołówką, blisko położonym zapleczem sportowym czy rekreacyjnym. Polacy z Ukrainy posiadający Kartę Polaka mogą studiować na Wydziale Zamiejscowym KUL na tych samych warunkach, co studenci z Polski. Dla nich studia są bezpłatne z całą osłoną socjalną i stypendialną.

Świetne początki

Wydział KUL w Stalowej Woli podąża więc śladami swojej poprzedniczki, filii, która także sprowadzała do miasta autorytety ze świata nauki i kultury – osoby, które udzielały się również dla regionu. Zorganizowała też setki konferencji naukowych, przez 30 lat stworzyła okazałą infrastrukturę i bazę naukową. W latach 1994–1998 każdego roku blisko 6 tys. młodych studiowało na stalowowolskiej uczelni. A w ostatnich 10 latach rokrocznie po wiedzę przyjeżdża tutaj około 2 tys. młodych osób.

Starania o utworzenie samodzielnego Wydziału Zamiejscowego KUL, rozpoczęte w 1990 r., nabrały realnego kształtu dzięki staraniom ówczesnego ordynariusza diecezji sandomierskiej bp. prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi. W 2004 r. powstały dwa samodzielne wydziały zamiejscowe: Nauk o Społeczeństwie oraz Prawa i Nauk o Gospodarce. Dziś, w dobie niżu demograficznego, oba wydziały zostały połączone.