Kolberg byłby dumny

ac

|

Gość Sandomierski 02/2015

publikacja 08.01.2015 00:00

W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zaprezentowano książkę „Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej”.

Promocję ubarwił występ skrzypka ludowego Jana Marca Promocję ubarwił występ skrzypka ludowego Jana Marca
Andrzej Capiga /Foto Gość

To profesjonalnie przygotowana, świetnie zaprojektowana i wydana pozycja – powiedział prof. dr hab. Jan Święch z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

Prof. dr hab. Jan Adamowski z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie zwrócił z kolei uwagę na pomysł i konsekwencję, z jaką wymyślono oraz zrealizowano cykl badań terenowych, obejmujący szczegółowo teren Puszczy Sandomierskiej.

Publikacja to wynik prac i zabiegów, których podjęło się Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jeszcze w 2008 roku. Koordynatorką prac badawczych była Jolanta Dragan z muzeum, a opiekunem naukowym dr Krzysztof Ruszel z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydanie książki było możliwe dzięki realizacji projektu dofinansowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”.

Promocji książki towarzyszył występ zespołu „Hadra”, który wykonał uwspółcześnione wersje pieśni zebranych podczas trwania projektu, Jana Marca, skrzypka ludowego oraz zespołu „Kocirba”.