Promocja w skansenie

Andrzej Capiga

publikacja 31.12.2014 12:46

Zaprezentowano książkę "Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej".

Promocja książki Promocja książki
Towarzyszył jej koncert ludowej muzyki
Archiwum muzeum

Publikacja jest wynikiem wytężonych prac i zabiegów organizacyjnych, których podjęło się Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w 2008 r. Koordynatorką prac badawczych była Jolanta Dragan, a opiekunem naukowym dr Krzysztof Ruszel z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Publikacja jest bezpłatna. Jej powstanie było możliwe dzięki realizacji projektu dofinansowanego z pieniędzy ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.