Pod Barbórkowym patronatem

ks. Tomasz Lis

dodane 04.12.2014 23:50

W miastach związanych z przemysłem górniczo-siarkowym obchodzono uroczystości ku czci świętej patronki. Wspólnej modlitwie towarzyszyły występy górniczych orkiestr.

Górnicze święto Górnicze święto
Obchody Barbórkowe w diecezji
ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Tarnobrzeg. – Dzisiejsza uroczystość podsumowuje obchody jubileuszowego roku działalności naszej parafii – mówił na początku Mszy św. ks. Stanisław Bar, proboszcz parafii. – Przez ten rok dziękowaliśmy Bogu za dar wiary, za tworzoną wspólnotę i opiekę naszej patronki św. Barbary, która mocno zakorzeniła się w świadomości nie tylko naszej parafii, ale również całej tarnobrzeskiej społeczności. Górnictwo siarkowe, choć jest na etapie likwidacji, to jednak przez lata miało ogromny wpływ na kształtowanie się naszego miasta – podkreślał proboszcz.

Mszy św. ku czci patronce parafii i górniczej braci sprawowanej przez kapłanów z tarnobrzeskich parafii przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który podczas homilii wskazywał na potrzebę budowania codziennego życia na ewangelicznej skale oraz umacniania wzajemnych relacji miłości. - Popatrzmy na życie oczami wiary, przez pryzmat Ewangelii. Może jak w przypadku budowli z kamienia i cegły trzeba będzie wzmocnić fundamenty, na których budujemy naszą codzienność i wieczność. Fundamenty są ze swojej natury czymś mało efektownym, wręcz niewidocznym, ale podstawowym. Z pewnością potrzebujemy w naszym życiu więcej Chrystusa, więcej Jego słowa, Jego obecności w sakramentach. Potrzebujemy Chrystusowego ducha miłości i jedności we wzajemnych relacjach. Potrzebujemy Jego wrażliwości wobec najbardziej potrzebujących. A tych nie brakuje chociażby w związku z powolnym zamieraniem w naszych stronach przemysłu siarkowego. Jeżeli pójdziemy tą drogą, fundament, na którym budujemy naszą teraźniejszość i przyszłość stanie się pewny i solidny, jak fundament, na którym zbudowała swoje życie św. Barbara – wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz. Wspólna modlitwa zgromadziła przedstawicieli władz miasta, zakładów związanych z przemysłem siarkowym, liczne poczty sztandarowe oraz przede wszystkim górników i parafian.

Na zakończenie Eucharystii odbyła się adoracja Eucharystyczna oraz odśpiewano dziękczynne „De Deum” za 25 – lecie istnienia parafii.

Staszów. Na odpustowe święto do staszowskiej parafii pw. św. Barbary przybyli, górnicy i hutnicy szkła, aby uczcić swoją patronkę. Święto górnicze w Staszowie związane jest z istnieniem na tym terenie jedynej czynnej na świecie kopalni siarki pozyskiwanej, jako surowiec naturalny oraz działaniem hut szkła. Liturgii Mszy świętej, którą koncelebrowali kapłani dekanalni, przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. We wspólnej modlitwie uczestniczyły władze miasta, górnicy kopalni siarki, hutnicy przemysłu szklarskiego, pracownicy zakładów gazowniczych oraz liczni parafianie. We wspólnej modlitwie uczestniczyły władze miasta, górnicy kopalni siarki, hutnicy przemysłu szklarskiego, pracownicy zakładów gazowniczych oraz liczni parafianie. Przywołując w homilii postawę św. Barbary, biskup podkreślił, że odkrycie przez świętą Chrystusa zmieniło radykalnie jej życie i wydało wspaniałe owoce. Zauważył, że Ewangelia może wydawać się początkowo niedostępna i twarda jak skała. Jeżeli jednak człowiek podejmie wysiłek jej praktykowania, stanie się dla niego skałą zbawienia.

Liturgię uświetniły poczty sztandarowe związków górniczych oraz występ górniczej orkiestry.